EK-JZ_img_19psd.png
EK-JZ_img_02png.png

BVDAX za odsis dima rad s frekventnim pretvaračem,
CE certificirano u skladu s EN 12101-3

Temperaturna kategorija F400

img_pro_003742.jpg

Za mehaničke sustave odimljavanja i za sustave diferencijalnog tlaka.

EK-JZ_img_01psd.png

Maksimalna veličina, maksimalna učinkovitost

B = 1.20 m, H = 2.03 m

EK-JZ_img_03psd.png

Minimalno propuštanje pri visokim i niskim temperaturama zbog sustava dvostupanjskog brtvljenja

 

EK-JZ_img_25ai.png

Vertikalan raspored lopatica moguć

EK-JZ_img_19psd.png
EK-JZ_img_02png.png
img_pro_003742.jpg
EK-JZ_img_01psd.png
EK-JZ_img_03psd.png
EK-JZ_img_25ai.png

EK-JZ  

Za mehaničke sustave odimljavanja, sustave diferencijalnog tlaka, kao i za osiguravanje dodatnog dovodnog zrakaRegulacijske dimovodne zaklopke s funkcijom ventilacije, mala ugradbena dubina, veliki poprečni presjek za odsis dima i topline pri mehaničkim sustavima odimljavanja, za dovod zraka u sustavima diferencijalnog tlaka.

 • Nazivne veličine 200 × 230 – 1200 × 2030 mm, za protok dima do 29230 m³/h ili 105235 m³/h pri 12 m/s, nastrujne brzine do 20 m/s moguće 
 • Jednostavna i brza ugradnja na i u komponente
 • Kućište, lopatice zaklopke i obloga oko pogona izrađeni su od kalcijum silikata
 • Razina tlaka 2 (radni tlak -1000 do 500 Pa)
 • Automatsko otpuštanje (AA), opcija ručno preusmjeravanje (MA)
 • Za kanale za odsis dima od 35 mm debljine zida.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3
 • Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa C


Dodatna oprema i pribor

 • Pokrovna rešetka (razne konstrukcije)
 • Priključni okvir za spajanje kalcijevog silikata na kanale izrađene od čeličnog lima.
 • Integracija u CNUS uz TROXNETCOM
 • Presvlaka za korištenje na vanjskim zidovima
 • Cmod za odimljvanje i funkciju ventilacije u kombiniranim sustavima koje omogućava pneumatsko uravnoteženje protoka odabirom međupoložaja
 • Pribor za ugradnju

Opće informacije

Primjena

 • Regulacijska dimovodna zaklopka sa CE oznakom i izjavom o svojstvima, za upotrebu u sustavima mehaničkog odsisa dima i topline.
 • Može se koristiti za osiguravanje svježeg zraka (dodatnog dovodnog zraka) u sustave mehaničkog odimljavanja
 • Može se koristiti u sustavima diferencijalnog tlaka
 • Može se koristiti za ventilaciju ako su sustavi mehaničkog odimljavanja ispitani (opća građevinska dozvola) za upotrebu kombiniranih sustava
 • Integracija u CNUS uz TROXNETCOM

Posebne značajke

 • Cmod za odimljvanje i funkciju ventilacije u kombiniranim sustavima koje omogućava pneumatsko uravnoteženje protoka odabirom međupoložaja 
 • Ispunjava zahtjeve norme EN 12101-8
 • Ispitana u pogledu vatrootpornih svojstava sukladno normi EN 1366-2 i 1366-10.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3 i propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa C.
 • Niska razina zvučne snage i razlike tlaka.
 • Neovisno o smjeru strujanja zraka
 • Ručno otpuštanje je isto moguće putem TROXNETCOM
 • Dugotrajno ispitivanje prema EN 1366-10, s 20000 OTVORENO/ZATVORENO ciklusa


Klasifikacija

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi


Nazivne veličine

 • 200 × 230 – 1200 × 2030 mm
 • Duljine kućišta: L = 250 mm

Dijelovi i svojstva

 • Orjentacija ugradnje neovisna je o smjeru strujanja zraka.
 • Razina tlaka 2 (radni tlak -1000 do 500 Pa)
 • Za automatsko i ručno otpuštanje
 • Regulacijska dimovodna zaklopka s funkcijom ventilacije


Dodaci 1

 • Priključni okvir za spajanje kalcijevog silikata na kanale izrađene od čeličnog lima.
 • Pokrovna rešetka - žičana mreža ili ploča s pravokutnom perforacijom
 • Pokrovna rešetka - rešetka s ravnim ili zakrivljenim lamelama

Dodaci 2

 • Otvori/zatvori pogoni, s 24 V AC/DC ili 230 V AC napajanjem
 • Mrežni moduli za integraciju u AS-i mreže
 • Mrežni moduli za ostale standardne sabirničke sustave

Proizvodi po izboru


TROXNETCOM

 • X-FANS regulacijski uređaj za odsis zraka i regulaciju odsisa dima

 

TROX X-FANS dimovodni ventilatori iz X-FANS podsklopa

 • Ventilator za odsis dima za krovnu ugradnju BVDAX/BVD
 • Ventilator za odsis dima za zidnu ugradnju BVW/BVWAXN
 • Radijalni ventilator za odsis dima BVREH/BVRA
 • Mlazni ventilatori za odsis dima BVGAX/BVGAXN

 

Svi ventilatori za odsis dima su ispitani prema EN 12101-3 za F200/F300/F400 i F600, ovisno o tipu. Sa CE oznakom, izjavom o svojstvima i odobrenjem za primjenu na Njemačkom tržištu.

  Regulacija brzine vrtnje na ventilatorima za odsis dima

  • Ispitani frekventni pretavarač X FANS-Control
  • Sigurna i precizna regulacija brzine vrtnje na ventilatorima za odsis dima u jednozonskim i višezonskim sustavima.


  Značajke izvedbe

  • Pravokutna izvedba
  • Pogon dimovodne regulacijske zaklopke upravljan je s otvori/zatvori pogonom
  • Daljinsko upravljanje pogonom
  • Prikladna za spajanje pokrovne rešetke ili priključnog okvira.


  Materijali i površine

  • Kućište, lopatica zaklopke i obloga oko pogona izrađeni su od kalcijum silikata
  • Ležajevi od mjedi
  • Osovine lopatice, pogonski krak i ležaj osovine izrađeni su od pocinčanog čelika


  Norme i smjernice

  • Uredba o građevnim proizvodima
  • EN 12101-8 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - Zaklopke za upravljanje dimom
  • EN 1366-10 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Dimovodne zaklopke
  • EN 1366-2 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Protupožarne zaklopke
  • EN 13501 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru
  • EN 1751 Ventilacija za zgrade – Uređaji zračnog sustava


  Održavanje

  Dimovodne regulacijske zaklopke moraju biti u funkciji u svakom trenutku i moraju se održavati propisno da bi ispunjavale svoju funkciju.

  • Održavanje je potrebno najmanje svakih 6 mjeseci
  • Potrebno je izraditi izvješće o održavanju; dokumenti moraju biti čuvani za obavještenje
  • Ispravnost regulacijske dimovodne zaklopke potrebno je provjeravati barem jednom u svakih 6 mjeseci, to mora biti dogovoreno od strane vlasnika ventilacijskog sustava, testovi ispravnosti moraju biti provedeni prema EN 13306 i DIN 31051. Ako su dva testa svaki jednom u 6 mjeseci uspješna, sljedeći test može se napraviti godinu dana kasnije.
  • Ovisno o tome gdje su zaklopke ugrađene, potrebno je poštivati lokalne propise.
  • Za detalje o održavanju i inspekciji, pogledajte u upute za ugradnju i rukovanje.
Tehnički podaci

Funkcija, Tehnički podaci, Brzo dimenzioniranje, Opis proizvoda, Oznaka za narudžbu

 • FUNKCIJA
 • TEHNIČKI PODACI
 • BRZO DIMENZIONIRANJE ZA TIP UGRADNJE
 • OPIS PROIZVODA
 • OZNAKA ZA NARUDŽBU
Shematski prikaz EK-JZ_gc_01ai.png

① Kućište
② Lopatice
③ Brtva lopatice (specijalna profilirana brtva)
④ Bočna brtva
⑤ Graničnik, dno
⑥ Pogon
⑦ Učvršćenje poklopca
⑧ Natpisna pločica
⑨ Poklopac obloge pogona
⑩ Ručica (za uklanjanje poklopca)
⑪ Obloga pogona
⑫ Graničnik, vrh


Regulacijske dimovodne zaklopke koriste se u mehaničkim sustavima odimljavanja. Koriste se da uklone dimne plinove ili propuste dodatni dovodni zrak iz jednog ili više požarnih sektora. Zaklopke su izrađene od kalcijum silikatnih ploča i otvaraju se putem oklopljenog pogona kad se ustanovi dim, pogon se pokreće putem signala iz osjetnika dima ili požarnog sustava. Regulacijske dimovodne zaklopke imaju dva sigurnosna pložaja: otvoreno i zatvoreno. U slučaju vatrootpornih regulacijskih dimovodnih zaklopki za višestruke odjeljke, sigurnosni pložaj je ili "otvoreno" ili "zatvoreno", ovisno o požaru i putu dima koji se treba odsisati. Ako je sigurnosni položaj otvoreno, slobodni presjek mora se održati čak i u slučaju požara. Lopatice EK-JZ pomiču se se u zadani sigurnosni položaj kad dobiju automatski ili ručni regulacijski signal. Prema navedenoj vremenskoj temperaturnoj krivulji, EK-JZ može se potpuno otvoriti ili zatvoriti nakon 25 minuta (MA, ručno otpuštanje). S proizvodom tip EK-JZ, također je moguće promijeniti položaj za modulacijsku upotrebu (Cmod), a time i pneumatsko podešavanje u ventilacijskom radu kombiniranog sustava namještanjem međupoložaja lopatica. Potrebno je redovito održavati regulacijsku dimovodnu zaklopku da bi se osigurala njezina ispravnost.


Nazivne veličine: B x H200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
Duljina kućišta [mm]250 mm
Područje strujanja za maksimalnu nastrujnu brzinuDo 920 l/s ili do 3310 m³/h – do 29230 l/s ili do 105235 m³/h
Raspon razlike tlakaRazina tlaka 2, -1000...500 Pa
Radna temperaturaBarem –30 do 50 °C; temperatura ne smije pasti ispod točke rošenja
Brzina povratnog strujanja*Nastrujne brzine do 12 m/s za maksimalnu dimenziju i ≤ 20 m/s za zaklopke veličina do 1200 × 1830 mm, za ostalo je potrebno tehničko razjašnjenje

* Podaci se primjenjuju kod uvjeta ravnomjernog povratnog strujanja i strujanja za regulacijsku dimovodnu zaklopku


 • Tablice u programu za brzi odabir pružaju dobar pregled protoka zraka za razne brzine strujanja kao i razne tlakove.
 • Točne vrijednosti mogu se utvrditi s našim programom Easy product finder.
 • Program Easy Product Finder pronaći ćete na našoj internetskoj stranici: www.trox.de/mytrox/auslegungsprogramm-easy-poduct-finder-182e16348fac3d33

Pravokutne ili kvadratne regulacijske dimovodne zaklopke prema EN 12101-8 ispitane prema 1366-10 i EN 1366-2, za upotrebu u sustavima odsisa dima. Regulacijske dimovodne zaklopke mogu se koristiti za odsis dima, topline i proizvoda izgaranja iz požarnih sektora, ali isto i za kontrolirani odsis opasnih i toksičnih požarnih plinova. EK-JZ regulacijske dimovodne zaklopke mogu se koristiti u sustavima diferencijalnog tlaka kao i rasteretne rešetke u sustavima gašenja požara. Isto i za odsis dima i dovod dodatnog zraka za prirodno ili mehaničko odimljavanje za jedan ili više odjeljaka i u svim sustavima istog tipa koji trebaju ispuniti namjenu. EK-JZ mogu se koristiti u kombiniranim sustavima za odsis dima koji su ispitani za kontroliranu ventilaciju. Vatrootporna regulacijska dimovodna zaklopka za više odjeljaka prikladna je za ugradnju u i na vatrootporne kanale za odsis dima okna za odimljavanja u standardnim vatrootpornim konstrukcijama. Regulacija otvori/zatvori pogona može se implementirati s regulacijskim modulima koji su tvornički ožičeni ili sa sabirničkim modulima unutar temperaturno-otpornog obloženog kućišta pogona.

Klasifikacija

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi

Posebne značajke

 • Cmod za odimljvanje i funkciju ventilacije u kombiniranim sustavima koje omogućava pneumatsko uravnoteženje protoka odabirom međupoložaja 
 • Ispunjava zahtjeve norme EN 12101-8
 • Ispitana u pogledu vatrootpornih svojstava sukladno normi EN 1366-2 i 1366-10.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3 i propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa C.
 • Niska razina zvučne snage i razlike tlaka.
 • Neovisno o smjeru strujanja zraka
 • Ručno otpuštanje je isto moguće putem TROXNETCOM
 • Dugotrajno ispitivanje prema EN 1366-10, s 20000 OTVORENO/ZATVORENO ciklusa

Materijali i površine

 • Kućište, lopatica zaklopke i obloga oko pogona izrađeni su od kalcijum silikata
 • Ležajevi od mjedi
 • Osovine lopatice, pogonski krak i ležaj osovine izrađeni su od pocinčanog čelika

Tehnički podaci


 • Nazivne veličine B × H: 200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
 • Duljina kućišta: 250 mm
 • Protok zraka na maksimalnoj dimenziji do 29230 l/s ili do 105235 m³/h (nakon tehničko razjašnjenja, do 48720 l/s ili do 175390 m³/h moguće)
 • Područje diferencijalnog tlaka, tlak razine 2: -1000 do 500 Pa
 • Radna temperatura: –30 do 50 °C; temperatura ne smije pasti ispod točke rošenja
 • Nastrujne brzine do 12 m/s za maksimalnu dimenziju i ≤ 20 m/s za zaklopke veličina do 1200 × 1830 mm, za ostalo je potrebno tehničko razjašnjenje
   

* Tehnički podaci primjenjuju se kod uvjeta ravnomjernog povratnog strujanja i strujanja za regulacijsku dimovodnu zaklopku


Dodaci

Priključni okvir i pokrovna rešetka na strani rukovanja i/ili na strani ugradnje

 • Priključni okvir za spajanje kalcijevog silikata na kanale izrađene od čeličnog lima.
 • Pokrovna rešetka - žičana mreža ili ploča s pravokutnom perforacijom
 • Pokrovna rešetka - vanjska žaluzina ili ventilacijska rešetka

Otvori/zatvori pogoni za upravljanje regulacijskih dimovodnih zaklopki, s automatskim otpuštanjem (AA) ili ručnim otpuštanjem (MA).

Dodatno, upravljački ili komunikacijski modul za spajanje sa CNUS-om.

 • Napajanje 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Krajnje sklopke za registriranje krajnjih položaja OTVORENO i ZATVORENO
 • Regulacija preusmjeravanjem do 25 minuta.
 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki (opcija)
 • Indikatorska svjetla za pokazivanje položaja lopatice
 • Nadzor prijema signala

Podaci za odabir veličine

qᵥ [m³/h]
Δp
st [Pa]
Buka generirana zrakom
LPA [dB(A)]EK-JZRVC1 / DE / 1200 × 2030 / 13 / FA / B24A / P1 - RAL...
||||||||||
12345678910

1 Tip
EK-JZ 

Dimovodna regulacijska zaklopka u skladu s EN 12101-8

2 Obloga pogona Vidljivo sa strane rukovanja
R = Desno (standardno)
L = Lijevo

3 Raspored lopatica zaklopke
Nije potreban unos = Horizontalan raspored lopatica (standardno)
V = Vertikalan raspored lopatica 

4 Premaz
Nije potreban unos = Nema (standardno)
C1 = Promat SR impregnacija

5 Odredišna zemlja
DE Njemačka
CH Švicarska
AT Austrija
PL Poljska
i ostalo

6 Nazivna veličina
[mm]
B × H (B u 50 mm razmacima; H u 200 mm razmacima)
Od 200 × 230 do 1200 × 2030

7 Pribor 1 
Nije potreban unos = Nema (standardno)
01 Zidna pera (količina ovisi o B x H)

Samo u slučaju horizontalnog rasporeda lopatica
02 Donja HT brtva
03 Donja HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
04 Bočna HT brtva
05 Donja i bočna HT brtva
06 Donja i bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
07 Bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
08 Gornja (specijalna) HT brtva
09 Gornja (specijalna) i bočna HT brtva
10 Gornja (specijalna) HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H) 
11 Gornja (specijalna) i bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
12 Stropna zidna pera (dupla količina ovisi o B x H)


Samo u slučaju vertikalnog rasporeda lamela
13 Gornja (specijalna) HT brtva
14 Bočna i gornja (specijalna) HT brtva
15 Gornja (specijalna) HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
16 Gornja (specijalna) i bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)

8 Dodaci 1
Nije potreban unos: Nema
F Priključni okvir, pocinčani čelik, pokrovna rešetka
A - Uvijena žičana mreža, 20 x 20, pocinčani čelik
B - Perforirana ploča s kvadratićima, 10 × 10 mm, pocinčani čelik
C - Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija
D - Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, dodatno sa žičanom mrežom, 20 × 20 mm, pocinčani čelik
E - Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, dodatno sa zavarenom mrežom, 6 × 6, pocinčani čelik

Znak 1 odnosi se na stranu rukovanja, bez dodataka na strani rukovanja: 0
Znak 2 definira stranu ugradnje, bez dodataka na strani ugradnje: 0
Primjer: [FA}: Priključni okvir na strani rukovanja, uvijena žičana mreža 20 x 20 na strani ugradnje
Sve kombinacije su moguće

9 Dodaci 2
Pogon
B24  - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC
B24SR - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC, kontinuirani, regulacija s radnim područjem 2 – 10 V DC, funkcija ventilacije Cmod1
B230 - Pogon, Belimo, 230 V AC
Pogon u kombinaciji s TROX upravljačkim modulomB24A - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC s TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/EK 2
B24AS - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC s TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/SIL2 2
B24AM - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC s TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/M, za funkciju Cmod1

Drugi komunikacijski moduli:
B24BKNE - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC, Belimo komunikacija i napajanje BKNE230-24
B24C - Pogon, Belimo, 24 V AC/DC, BV-komunikacija i napajanje sa SLC® tehnologija BC24 G2)
B24D - Pogon Belimo, 24 V AC/DC, Agnosys modul BRM-10-F-ST za dimovodnu regulacijsku zaklopku
B230D - Pogon Belimo, 230 V AC, Agnosys modul BRM-10-F za protupožarnu zaklopku i dimovodnu regulacijsku zaklopku

1 Namjena Cmod za lopaticu u međupoložaju
2 AS-i sustav zasnovan je na industrijskom standardu AS-sučelje

10 Površinska obrada (dodaci 1)
Nije potreban unos: Nema (standardno)
P1 Plastificirano, odabrati RAL CLASSIC boju
PS Plastificirano, DB boja ...Razina sjaja
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Sve druge RAL boje 70%

Primjer narudžbe: EK-JZ-R-V-C1/DE/800 × 1030/14/A0/B24A/P1-RAL9010-50%
Obloga pogonaStrana rukovanja, desno
Raspored lopatica zaklopkeVertikalno
Premazimpregnacija
Odredišna zemljaNjemačka
Nazivna veličina800 × 1030 mm
Pribor 1Bočna i gornja (specijalna) HT brtva
Dodatak 1Pokrovna rešetka na strani rukovanja
Dodatak 2TROX pogon Belimo, s TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/EK
Površinski dodatakP1-RAL9010 50 % pokrovna rešetka s plastifikacijom, RAL 9010, čisto bijela, stupanj sjaja 50 %

Dimenzije i masa

 • DIMENZIJE I MASA

Partea de montaj
Latura funcţională
① Sub-cadru pentru conectarea la conductă (oțel, numai partea de operare și sau partea de instalare, opțional)
Menţineţi distanţa pentru a permite accesul la carcasa servomotorului

Mase [kg], širina 200 – 650 mm

LHB
200250300350400450500550600650
25023021222324252728293031
25043029313233353638394142
25063037394143444648505153
25083046485053545658616264
250103054565961636668707375
250123062656770737578818386
250143071737679828588919497
250163079828588929598101105108
250183087919498101105108112115119
25020309599103107111114118122126130

Mase [kg], širina 700 – 1200 mm
LHB
70075080085090095010001050110011501200
2502303234353637383940424344
2504304445474849515254555758
2506305557586062646567697172
2508306669707275777880838587
250103077808284878991949698101
25012308991949799102104107110112115
2501430100103106109112115117120123126129
2501630111114118121124127130134137140143
2501830122126129133136140143147150154158
2502030134137141145149153156160164168172

Pribor, Dodaci 1, Dodaci 2, Primjeri ožičenja, tehnički podaci

 • PRIBOR, DODACI, Primjeri ožičenja, tehnički podaci

Nije potreban unos = Nema (standardno)
01 Zidna pera (količina ovisi o B x H)


Samo u slučaju horizontalnog rasporeda lopatica
02 Donja HT brtva
03 Donja HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
04 Bočna HT brtva
05 Donja i bočna HT brtva
06 Donja i bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
07 Bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
08 Gornja (specijalna) HT brtva
09 Gornja (specijalna) i bočna HT brtva
10 Gornja (specijalna) HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H) 
11 Gornja (specijalna) i bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
12 Stropna zidna pera (dupla količina ovisi o B x H)

Samo u slučaju vertikalnog rasporeda lamela
13 Gornja (specijalna) HT brtva
14 Bočna i gornja (specijalna) HT brtva
15 Gornja (specijalna) HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)
16 Gornja (specijalna) i bočna HT brtva i zidna pera (količina ovisi o B x H)


Dodaci 1


Priključni okviri i pokrovne rešetke

Strana rukovanjaStrana ugradnjeOznaka za narudžbu
Priključni okvirF0
Priključni okvir0F
Priključni okvirPriključni okvirFF
Pokrovna rešetka AA0
Pokrovna rešetka A0A
Pokrovna rešetka APokrovna rešetka AAA
Pokrovna rešetka BB0 
Pokrovna rešetka B0B
Pokrovna rešetka BPokrovna rešetka BBB
Pokrovna rešetka CC0
Pokrovna rešetka C0C
Pokrovna rešetka CPokrovna rešetka CCC
Pokrovna rešetka DD0
Pokrovna rešetka D0D
Pokrovna rešetka DPokrovna rešetka DDD
Pokrovna rešetka EE0 
Pokrovna rešetka E0E
Pokrovna rešetka EPokrovna rešetka EEE

A: Žičana mreža, 20 × 20 × 1.8 mm, pocinčani čelik (AG-E)
B: Perforirana ploča s kvadratićima, 10 × 10 mm, pocinčani čelik (AG-E)
C: Rešetka sa zakrivljenim lamelama, aluminij (ALG-E)
D: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, dodatno sa žičanom mrežom, 20 × 20 x 1.8 mm, pocinčani čelik (ALG-E)
E: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, dodatno sa zavarenom žičanom mrežom, 6 × 6 mm, pocinčani čelik (ALG-E)
Sve kombinacije su moguće


Dodaci 2

Primjena

 • Otvori/zatvori pogoni za otvaranje i zatvaranje regulacijskih dimovodnih zaklopki, s automatskim otpuštanjem (AA) ili ručnim otpuštanjem (MA).
 • Krajnje sklopke za registriranje krajnjih položaja regulacijskih zaklopki
 • Regulacija preusmjeravanjem do 25 minuta.
 • Okolna temperatura za normalan način rada: –30 do 50 °C, do 95%, bez temperatura ispod točke rošenja (EN 60730-1)
 • Krajnje sklopke s beznaponskim kontaktima omogućavaju ukazivanje na položaj lopatice (OTVORENO ili ZATVORENO)
 • Priključni kabeli od pogona 24 V opremljeni su utikačima koji omogućavaju brzo i jednostavno priključivanje na sabirnički sustav TROX AS-i.
 • Priključni kabel pogona od 230V AC dolazi u kompletu žičanim završetcima.

 

Varijante

B24

 • Napajanje 24 V AC/DC
 • BEN24-ST TR: Zakretni moment 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Zakretni moment 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: Zakretni moment 40 Nm
   

B230

 • Napajanje 230 V AC/DC
 • BEN230 TR: Zakretni moment 15 Nm
 • BEE230 TR: Zakretni moment 25 Nm
 • BE230-12 TR: Zakretni moment 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Zakretni moment 15 Nm
 • BEE24-SR: Zakretni moment 25 Nm
   

Zakretni moment potreban za upravljanje regulacijskom dimovodnom zaklopkom ovisi o veličini i zato se ne može odabrati proizvoljno.

Informacije o ugradnji

 • Provlačenje električnog kabla kroz kućište pogona zahtjeva rupu točne veličine (Ø maks. + 1 mm)
 • Potrebna je žičana obujmica.
 • Za detalje o održavanju i inspekciji, pogledajte u upute za ugradnju i rukovanje.


Primjeri ožičenja, tehnički podaci

PogonBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Napajanje (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napajanje (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

3 W2,5 W

12 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0,1 W

0,5 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

Imax. 8,2 A pri 5 ms
Zakretni moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Vrijeme rada za 90°

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0.5 A induktivno), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A induktivno), AC 250 V
Krajnja sklopka - otvorena
Krajnja sklopka - zatvorena80°87°
Priključni kabel - pogonKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteIII sigurnosni mali napon (SELV)
Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnostCE sukladno 2014/30/EU
Direktiva o niskonaponskoj opremi CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C
Masa0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

PogonBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Napajanje (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

4 W3,5 W

8 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0,4 W0.5 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

Imax. 4 A pri 5 msImax. 7,9 A pri 5 ms
Zakretni moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Vrijeme rada za 90°

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0.5 A induktivno), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A induktivno), AC 250 V
Krajnja sklopka - otvorena
Krajnja sklopka - zatvorena80°87°
Priključni kabel - pogonKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteII ojačana izolacija
Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnostCE sukladno 2014/30/EU
Direktiva o niskonaponskoj opremi CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C-30 do 50 °C
Masa0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

PogonBEN24-SRBEE24-SR
Napajanje (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napajanje (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

3 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0,3 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

Imax. 8,2 A pri 5 ms
Zakretni moment15 Nm25 Nm
Vrijeme rada za 90°

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0.5 A induktivno), AC 250 V
Krajnja sklopka - otvorena
Krajnja sklopka - zatvorena80°
Priključni kabel - pogonKabel 1 m, 4 × 0.75 mm², bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteIII sigurnosni mali napon (SELV)
Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnostCE sukladno 2014/30/EU
Direktiva o niskonaponskoj opremi CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C
Masa1,1 kg0,9 kg


Sučelja za sustave više razine


TROX sustavi zaštite od požara i dima imaju standardizirana sučelja za centralne nadzorne upravljačke sustave u zgradama. U najjednostavnijem slučaju, sučelje se sastoji od diskretnih signalnih kontakata koji povezuju izmjenične ulaze i izlaze TROX sustava i ostalih građevinskih komponenata.

Upravljački i komunikacijski moduli za dimovodne regulacijske zaklopke


Karakteristika za narudžbuB24AB24ASB24AMB24BKNEB24CB230DB24D
Tip modula

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

AS-EM/MBKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST
EK2-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×


Napomena:
Opisane dimovodne regulacijske zaklopke, pogone i komunikacijske module proizvođač je verificirao kao cjelinu u smislu zaštite od požara i stoga se mogu koristiti samo kao takvi.


B24A – AS-EM/EK

Primjena
 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki.
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (OTVORENO i ZATVORENO).
 • Pogone je moguće pokrenuti čak i bez komunikacije s kontrolerom
 • LED indikatori za položaje OTVORENO i ZATVORENO; praćenje pogrešaka u radu
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone (tvornički ugrađen i ožičen)


Za upotrebu

B24A - Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku

Opis

AS-EM/EK

Električni podaci

4 ulaza/3 izlaza

Izlazi, način rada

PNP transistor

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje, uključivo pogon

450 mA

Ulazi

Prebacivanje

DC PNP

Napajanje osjetnika

AS-i

Raspon napona

18 – 30 V AC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Prebacivanje - visoki signal 1

10

Ulazna struja visoka/niska

> 7 mA/< 2 mA

Ulazna karakteristika

IEC 61131-2 Type 2

Izlazi, PNP

Galvanski izolirano

Ne

Max. opterećenje po izlazu

400 mA po izlazu/400 ukupno (AS-i)

Izlazi, releji

Galvanski izolirano

Da

Maksimalni napon

32 V

Max. opterećenje

500 mA

Okolna temperatura

-5 do 75 °C

Stupanj zaštite, IEC klasa zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2


Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki.
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (OTVORENO i ZATVORENO).
 • Odobreno do SIL2 prema IEC/EN 61508
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice
 • Priključak stezaljkama
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone (tvornički ugrađen i ožičen)


Za upotrebu

B24AS - Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku

Opis

AS-EM/SIL2

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje

< 400 mA iz AS-i

Max. opterećenje po izlazu

340 mA

Max. strujno opterećenje po modulu

340 mA

Status LED

AS-i snaga

1 × zelena

Periferna greška

1 × crvena, treperi

ComError

1 × crvena, svijetli

Izlaz Q0

1 × žuta (DO0)

Izlaz Q1

1 × žuta (DO1)

Ulazni status LED SI-1

1 x žuta

Ulazni status LED SI-2

1 x žuta

Ulazni status DI0

1 x žuta (DI0)

Ulazni status DI1

1 x žuta (DI1)

Ulazni status DI2

1 x žuta (DI2)

Binarni ulazi

2 izlaza s tranzistorom (standardno 24 V DC iz AS-i, područje napona 18 – 30 V)

Radna temperatura

-20 do 70 °C

Temperatura skladištenja

-20 do 75 °C

Stupanj zaštite, IEC klasa zaštite

IP 54

Materijal kućišta

Plastika

AS-i profil

S-7.B.E (Sigurnost na radu) i S7.A.E (modul motora)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M


Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki sa CmodFunkcija:
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (ZATVORENO i OTVORENO)
 • Vremenski kontrolirana selekcija 13 međupoložaja lopatice zaklopke (kut otvaranja između 7° – 90°) 
 • Pogone je moguće pokrenuti čak i bez komunikacije s kontrolerom
 • Mogućnost postavljanja položaja u slučaju hitnosti (OTVORENO ili ZATVORENO)
 • LED indikatori za položaje OTVORENO i ZATVORENO; praćenje pogrešaka u radu
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice 
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone


Za upotrebu

B24AM - Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku

OpisAS-EM/M

Električni podaci

4 ulaza/3 izlaza

Izlazi, način rada

PNP transistor

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje, uključivo pogon

450 mA

Ulazi

Prebacivanje

DC PNP

Napajanje osjetnika

AS-i

Raspon napona

18 – 30 V AC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Prebacivanje - visoki signal 1

10

Ulazna struja visoka/niska

> 7 mA/< 2 mA

Ulazna karakteristika

IEC 61131-2 Type 2

Izlazi, PNP

Galvanski izolirano

Ne

Max. opterećenje po izlazu

400 mA po izlazu/400 ukupno (AS-i)

Izlazi, releji

Galvanski izolirano

Da

Maksimalni napon

32 V

Max. opterećenje

500 mA

Okolna temperatura

-5 do 75 °C

Stupanj zaštite, IEC klasa zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24BKNE – Komunikacijski modul

Primjena

 • Komunikacija i napajanje uređaja za pogone 24 V u sustavima odsisa dima, status LED-ice, zadržavanje upravljačkog signala zaklopke, priključak 230 V AC, 1m kabel, bez halogena


Za upotrebu

B24BKNE – BKNE230-24 komunikacijski modul

OpisBKNE230-24

Nazivni napon

230 V AC 50/60 Hz

Funkcionalni raspon

198 – 264 V AC

Nazivna snaga

19 VA (uključivo pogon)

Potrošnja struje

10 W (uključivo pogon)

Duljina / poprečni presjek

Na pogonu = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bez halogena)

IEC klasa zaštite

II (zaštitna izolacija)

Okolna temperatura

-30 do 50 °C

Temperatura skladištenja

-40 do 80 °C

Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnost

EMC do 89/336/EEC, 73/23/EEC

Način djelovanja

Tip 1 (EN60730-1)

Klasa software-a

A (EN60730-1)

Održavanje

Bez potrebe za održavanjem

Masa

680 g


B24C – Komunikacijski modul


Primjena

 • SLC tehnologija
 • BC 24 modul koristi se za regulaciju pogona zaklopki
 • Napajanje i komunikacija opremljeni su sa zamjenjivim dvosmjernim kabelom, SLC24-16B sustav.
 • Mehanizam termoelektričnog oslobađanja i detektor dima kanala mogu se spojiti bez dodatnih uređaja


Za upotrebu

B24C – BC24-G2 komunikacijski modul iz BV-Control AG

OpisB24C

Nazivni napon

Iz SLC® upravljačkog modula

Potrošnja struje

1 W

Priključci

Električni priključci, vijčane priključne stezaljke

Napajanje zaklopke

24 V

Okolna temperatura

-20 do 50 °C

Temperatura skladištenja

-20 do 80 °C

Vlažnost

95% rh, bez kondenzacije

Masa

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Maks. impulsni napon

2.5 kV (EN60730-1)


B24D, B230D - Komunikacijski modul


Primjena

 • AGNOSYS sustav
 • BRM-F-ST modul koristi se za nadzor i kontrolu nad dimovodnim regulacijskim zakopkama 
 • Do 126 modula mogu se spojiti u prsten spoj


Za upotrebu

B24D – AGNOSYS BRM10FST komunikacijski modul
B230D – AGNOSYS BRM10F komunikacijski modul

OpisB24D/B230D

Nazivni napon

18 – 32 V DC (standardno 24 V)

Priključci

Električni priključci, vijčane priključne stezaljke

Napajanje zaklopke

24/230 V AC 24 V DC

Okolna temperatura

0 do 45 °C

Vlažnost

90% rh, bez kondenzacije

Masa

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm

Preuzimanja

informacije o proizvodima

brošure

certifikati

priručnici za rad

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Kontakt

Tu smo za vas

Preporučite ovu stranicu slanjem poveznice poštom.

Polja označena s (*) su obvezna polja

Podijeli stranicu

Zahvaljujemo na preporuci!

Vaša je preporuka poslana i trebala bi stići uskoro.

Kontakt

Tu smo za vas

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598

Kontakt

Tu smo za vas

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Attachment (max. 10MB)

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598