Tip EK-JZ

ZA UPOTREBU U SUSTAVIMA MEHANIČKOG ODIMLJVANJA, U SUSTAVIMA NADTLAKA, PRIRODNOG ODIMLJAVANJA I ODSISA TOPLINE, PRIKLADNO I U SUSTAVIMA DODATNOG DOVODA ZRAKA.

Regulacijske dimovodne zaklopke s funkcijom ventilacije, mala ugradbena dubina, veliki poprečni presjek za odsis dima i topline pri mehaničkim sustavima odimljavanja, za dovod zraka u sustavima nadtlaka.
 • Nazivne veličine 200 × 430 – 1200 × 2030 mm, za protok dima do 87,700 m³/h ili 24,360 l/s pri 10 m/s
 • Brza i jednostavna ugradnja u ili na strukturu zgrade, za odsis dima i topline, daljinsko upravljanje pomoću pogona.
 • Kućište, lopatica i oklopno kućište pogona izrađeni su od kalcijevog silikata postojanog na temperaturu
 • Razina tlaka 2 (radni tlak -1000 do 500 Pa)
 • Automatsko otpuštanje (AA), opcija ručno preusmjeravanje (MA)
 • Za kanale za odsis dima od 35 mm debljine zida.
 • C10,000 = za udružene kanale sustava ventilacije i odimljavanja
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3
 • Propuštanje zraka na kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa C
Dodatna oprema i pribor
 • Pokrovna rešetka (razne konstrukcije)
 • Priključni okvir za spajanje kalcijevog silikata na kanale izrađene od čeličnog lima.
 • Integracija u središnji CNUS uz TROXNETCOM

00258811_0


 • PRIMJENA
 • OPIS
Primjena
 • Regulacijska dimovodna zaklopka tip EK-JZ s CE oznakom i izjavom o svojstvima, za upotrebu u sustavima mehaničkog odsisa dima i topline.
 • Za osiguravanje svježeg zraka (dodatnog dovodnog zraka) u sustave mehaničkog odimljavanja
 • U sustavima nadtlaka
 • Može se koristiti za ventilaciju ako su sustavi mehaničkog odimljavanja ispitani (opća građevinska dozvola) za upotrebu kombiniranih sustava
 • Integracija u središnji CNUS uz TROXNETCOM
Posebna obilježja
 • C10,000 za udružene kanale sustava ventilacije i odimljavanja
 • Ispunjava zahtjeve norme EN 12101-8
 • Ispitana u pogledu vatrootpornih svojstava sukladno normi EN 1366-2 i 1366-10.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3 i propuštanje kućišta prema EN 1751, klasa C.
 • Niska razina zvučne snage i razlike tlaka.
 • Neovisna o smjeru strujanja zraka
 • Ručno otpuštanje je isto moguće putem TROXNETCOM
 • Integracija u CNUS putem standardnih sabirničkih sustava
 • Dugotrajno ispitivanje prema EN 1366-10 s naglaskom na lopatice, 10,000 otvori/zatvori ciklusa.
Klasifikacija
 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi
Nazivne veličine
 • 200 × 430 td 1200 × 2030 mm
 • Duljina kućišta L = 250 mm

Dijelovi i svojstva
 • Neovisno o smjeru strujanja zraka.
 • Razina tlaka 2 (radni tlak -1000 do 500 Pa)
 • Za automatsko i ručno otpuštanje
 • Regulacijska dimovodna zaklopka s funkcijom ventilacije
Dodaci 1
 • Priključni okvir za spajanje kalcijevog silikata na kanale izrađene od čeličnog lima.
 • Pokrovna rešetka - žičana mreža ili ploča s pravokutnom perforacijom
 • Pokrovna rešetka - rešetka s ravnim ili zakrivljenim lamelama
Dodaci 2
 • Otvori/zatvori pogoni, 24 V AC/DC ili 230 V AC napajanje
 • Mrežni moduli za integraciju u AS-i mreže
 • Mrežni moduli za ostale standardne sabirničke sustave
Korisni dodaci

TROXNETCOM

 • AES odsis zraka i regulator odsisa dima
X-FANS dimovodni ventilatori
 • Ventilator za odsis dima za krovnu ugradnju BVDAX/BVD
 • Ventilator za odsis dima za zidnu ugradnju BVW/BVWAXN
 • Radijalni ventilator za odsis dima BVREH/BVRA
 • Mlazni ventilatori za odsis dima BVGAX/BVGAXN
Svi ventilatori za odsis dima su ispitani prema EN 12101-3 za F200/F300/F400 i F600, ovisno o tipu. Sa CE oznakom, izjavom o svojstvima i odobrenjem za primjenu na Njemačkom tržištu.
Regulacija brzine vrtnje na ventilatorima za odsis dima
 • Ispitani frekventni pretavarač X FAN-Control
Sigurna i precizna regulacija brzine vrtnje na ventilatorima za odsis dima u jednozonskim i višezonskim sustavima.
Značajke izvedbe
 • Pravokutna izvedba
 • Reverzibilni pogon za otvaranje/zatvaranje
 • Daljinsko upravljanje pogonom
 • Prikladna za spajanje pokrovne rešetke ili priključnog okvira.
Materijali i površine
 • Kućište, lopatica i oklopno kućište pogona izrađeni su od kalcijevog silikata postojanog na temperaturu
 • Ležajevi od mjedi
 • Osovine lopatice, pogonski krak i vanjska poluga izrađeni su od pocinčanog čelika
Norme i smjernice
 • Uredba o građevnim proizvodima
 • EN 12101-8 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - Zaklopke za upravljanje dimom
 • EN 1366-10 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Dimovodne zaklopke
 • EN 1366-2 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Protupožarne zaklopke
 • EN 13501 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru 
 • EN 1751 Ventilacija za zgrade – Uređaji zračnog sustava
Održavanje
Dimovodne regulacijske zaklopke moraju biti u funkciji u svakom trenutku i moraju se održavati propisno da bi ispunjavale svoju funkciju.
 • Održavanje je potrebno najmanje svakih 6 mjeseci
 • Potrebno je izraditi izvješće o održavanju; dokumenti moraju biti čuvani za obavještenje
 • Ispravnost regulacijske dimovodne zaklopke potrebno je provjeravati barem jednom u svakih 6 mjeseci, to mora biti dogovoreno od strane vlasnika ventilacijskog sustava, testovi ispravnosti moraju biti provedeni prema EN 13306 i DIN 31051. Ako su dva testa svaki jednom u 6 mjeseci uspješna, sljedeći test može se napraviti godinu dana kasnije.
 • Ovisno o tome gdje su zaklopke ugrađene, potrebno je poštivati lokalne propise.
 • Za detalje o održavanju i inspekciji, pogledajte u upute za ugradnju i rukovanje.

Tehnički podaci

NAČIN RADA, TEHNIČKI PODACI, BRZI ODABIR DIMENZIJA, Oznaka za narudžbu

 • NAČIN RADA
 • TEHNIČKI PODACI
 • BRZI ODABIR DIMENZIJA
 • OPIS PROIZVODA
 • OZNAKA ZA NARUDŽBU
Način rada
 • Regulacijske dimovodne zaklopke koriste se u mehaničkim sustavima odimljavanja
 • Koriste se za odsis dimnih plinova i za osiguravanje dodatnog dovodnog zraka u jedan ili više odjeljaka zahvaćenih požarom.
 • Zaklopke su izrađene od kalcijum silikatnih ploča i otvaraju se putem oklopljenog pogona kad se ustanovi dim, pogon se pokreće putem signala iz osjetnika dima ili požarnog sustava.
 • Regulacijske dimovodne zaklopke imaju dva sigurnosna pložaja: otvoreno i zatvoreno.
 • U slučaju vatrootpornih regulacijskih dimovodnih zaklopki za višestruke odjeljke, sigurnosni pložaj je ili otvoreno ili zatvoreno, ovisno o požaru i putu dima koji se treba odsisati.
 • Ako je sigurnosni položaj otvoreno, slobodni presjek mora se održati čak i u slučaju požara.
 • Lopatice EK-JZ pomiču se se u zadani sigurnosni položaj kad dobiju automatski ili ručni regulacijski signal. Prema navedenoj vremenskoj temperaturnoj krivulji, EK-JZ može se potpuno otvoriti ili zatvoriti nakon 25 minuta (MA, ručno otpuštanje).
 • Potrebno je redovito održavati regulacijsku dimovodnu zaklopku da bi se osigurala njezina ispravnost.


Nazivne veličine: B x H

200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm

Duljina kućišta

250 mm

Područje protoka

Do 24361 l/s ili Do 87700 m³/h

Raspon razlike tlaka

tlak razine 2: -1000 Pa do 500 Pa

Radna temperatura

–30 do 50 °C; the temperature should not fall below the dew point

Brzina povratnog strujanja*

≤ 10 m/s with the largest size, > 10 – 15 m/s with smaller sizes; 87700 m³/h max.

* Podaci se primjenjuju kod uvjeta ravnomjernog povratnog strujanja i strujanja za regulacijsku dimovodnu zaklopku


EK-JZ, broj lopatica, slobodni presjek i stupanj prigušenja

Nazivne veličine
LopaticeSlobodni poprečni presjek
Stupanj prigušenja
BHnAfreeAgeoRW
mmdB

200

430

2

0.06

0.09

37

250

430

2

0.08

0.11

36

300

430

2

0.09

0.13

36

350

430

2

0.11

0.15

35

400

430

2

0.12

0.17

34

450

430

2

0.14

0.19

34

500

430

2

0.15

0.22

33

550

430

2

0.17

0.24

33

600

430

2

0.18

0.26

33

650

430

2

0.20

0.28

32

700

430

2

0.22

0.30

32

750

430

2

0.23

0.32

32

800

430

2

0.25

0.34

31

850

430

2

0.26

0.37

31

900

430

2

0.28

0.39

31

950

430

2

0.29

0.41

31

1000

430

2

0.31

0.43

30

1050

430

2

0.32

0.45

30

1100

430

2

0.34

0.47

30

1150

430

2

0.35

0.49

30

1200

430

2

0.37

0.52

30

200

630

3

0.09

0.13

36

250

630

3

0.12

0.16

35

300

630

3

0.14

0.19

34

350

630

3

0.16

0.22

33

400

630

3

0.19

0.25

33

450

630

3

0.21

0.28

32

500

630

3

0.23

0.32

32

550

630

3

0.26

0.35

31

600

630

3

0.28

0.38

31

650

630

3

0.30

0.41

31

700

630

3

0.33

0.44

30

750

630

3

0.35

0.47

30

800

630

3

0.37

0.50

30

850

630

3

0.40

0.54

29

900

630

3

0.42

0.57

29

950

630

3

0.44

0.60

29

1000

630

3

0.47

0.63

29

1050

630

3

0.49

0.66

28

1100

630

3

0.51

0.69

28

1150

630

3

0.54

0.72

28

1200

630

3

0.56

0.76

28

200

830

4

0.13

0.17

35

250

830

4

0.16

0.21

34

300

830

4

0.19

0.25

33

350

830

4

0.22

0.29

32

400

830

4

0.25

0.33

31

450

830

4

0.28

0.37

31

500

830

4

0.31

0.42

31

550

830

4

0.35

0.46

30

600

830

4

0.38

0.50

30

650

830

4

0.41

0.54

29

700

830

4

0.44

0.58

29

750

830

4

0.47

0.62

29

800

830

4

0.50

0.66

28

850

830

4

0.53

0.71

28

900

830

4

0.57

0.75

28

950

830

4

0.60

0.79

28

1000

830

4

0.63

0.83

27

1050

830

4

0.66

0.87

27

1100

830

4

0.69

0.91

27

1150

830

4

0.72

0.95

27

1200

830

4

0.75

1.00

27

200

1030

5

0.16

0.21

34

250

1030

5

0.20

0.26

33

300

1030

5

0.24

0.31

32

350

1030

5

0.28

0.36

31

400

1030

5

0.32

0.41

31

450

1030

5

0.35

0.46

30

500

1030

5

0.39

0.52

30

550

1030

5

0.43

0.57

29

600

1030

5

0.47

0.62

29

650

1030

5

0.51

0.67

28

700

1030

5

0.55

0.72

28

750

1030

5

0.59

0.77

28

800

1030

5

0.63

0.82

28

850

1030

5

0.67

0.88

27

900

1030

5

0.71

0.93

27

950

1030

5

0.75

0.98

27

1000

1030

5

0.79

1.03

27

1050

1030

5

0.83

1.08

26

1100

1030

5

0.87

1.13

26

1150

1030

5

0.91

1.18

26

1200

1030

5

0.95

1.24

26

200

1230

6

0.19

0.25

33

250

1230

6

0.24

0.31

32

300

1230

6

0.28

0.37

31

350

1230

6

0.33

0.43

30

400

1230

6

0.38

0.49

30

450

1230

6

0.43

0.55

29

500

1230

6

0.47

0.62

29

550

1230

6

0.52

0.68

28

600

1230

6

0.57

0.74

28

650

1230

6

0.62

0.80

28

700

1230

6

0.66

0.86

27

750

1230

6

0.71

0.92

27

800

1230

6

0.76

0.98

27

850

1230

6

0.81

1.05

26

900

1230

6

0.85

1.11

26

950

1230

6

0.90

1.17

26

1000

1230

6

0.95

1.23

26

1050

1230

6

1.00

1.29

26

1100

1230

6

1.04

1.35

25

1150

1230

6

1.09

1.41

25

1200

1230

6

1.14

1.48

25

200

1430

7

0.22

0.29

32

250

1430

7

0.28

0.36

31

300

1430

7

0.33

0.43

30

350

1430

7

0.39

0.50

30

400

1430

7

0.44

0.57

29

450

1430

7

0.50

0.64

29

500

1430

7

0.55

0.72

28

550

1430

7

0.61

0.79

28

600

1430

7

0.66

0.86

27

650

1430

7

0.72

0.93

27

700

1430

7

0.78

1.00

27

750

1430

7

0.83

1.07

26

800

1430

7

0.89

1.14

26

850

1430

7

0.94

1.22

26

900

1430

7

1.00

1.29

26

950

1430

7

1.05

1.36

25

1000

1430

7

1.11

1.43

25

1050

1430

7

1.16

1.50

25

1100

1430

7

1.22

1.57

25

1150

1430

7

1.27

1.64

25

1200

1430

7

1.33

1.72

24

200

1630

8

0.25

0.33

32

250

1630

8

0.32

0.41

31

300

1630

8

0.38

0.49

30

350

1630

8

0.44

0.57

29

400

1630

8

0.51

0.65

29

450

1630

8

0.57

0.73

28

500

1630

8

0.63

0.82

28

550

1630

8

0.70

0.90

27

600

1630

8

0.76

0.98

27

650

1630

8

0.82

1.06

26

700

1630

8

0.89

1.14

26

750

1630

8

0.95

1.22

26

800

1630

8

1.01

1.30

26

850

1630

8

1.08

1.39

25

900

1630

8

1.14

1.47

25

950

1630

8

1.20

1.55

25

1000

1630

8

1.27

1.63

25

1050

1630

8

1.33

1.71

24

1100

1630

8

1.39

1.79

24

1150

1630

8

1.46

1.87

24

1200

1630

8

1.52

1.96

24

200

1830

9

0.29

0.37

31

250

1830

9

0.36

0.46

30

300

1830

9

0.43

0.55

29

350

1830

9

0.50

0.64

29

400

1830

9

0.57

0.73

28

450

1830

9

0.64

0.82

28

500

1830

9

0.71

0.92

27

550

1830

9

0.79

1.01

27

600

1830

9

0.86

1.10

26

650

1830

9

0.93

1.19

26

700

1830

9

1.00

1.28

26

750

1830

9

1.07

1.37

25

800

1830

9

1.14

1.46

25

850

1830

9

1.21

1.56

25

900

1830

9

1.29

1.65

25

950

1830

9

1.36

1.74

24

1000

1830

9

1.43

1.83

24

1050

1830

9

1.50

1.92

24

1100

1830

9

1.57

2.01

24

1150

1830

9

1.64

2.10

23

1200

1830

9

1.71

2.20

23

200

2030

10

0.32

0.41

31

250

2030

10

0.40

0.51

30

300

2030

10

0.48

0.61

29

350

2030

10

0.56

0.71

28

400

2030

10

0.64

0.81

28

450

2030

10

0.71

0.91

27

500

2030

10

0.79

1.02

27

550

2030

10

0.87

1.12

26

600

2030

10

0.95

1.22

26

650

2030

10

1.03

1.32

25

700

2030

10

1.11

1.42

25

750

2030

10

1.19

1.52

25

800

2030

10

1.27

1.62

25

850

2030

10

1.35

1.73

24

900

2030

10

1.43

1.83

24

950

2030

10

1.51

1.93

24

1000

2030

10

1.59

2.03

24

1050

2030

10

1.67

2.13

23

1100

2030

10

1.75

2.23

23

1150

2030

10

1.83

2.33

23

1200

2030

10

1.91

2.44

23


 • Tablice za brzi odabir pružaju dobar pregled protoka zraka za razne brzine strujanja kao i razne tlakove.
 • Prikazani padovi tlaka odnose se na regulacijske dimovodne zaklopke bez pokrovne rešetke, način ugradnje C
 • Pad tlaka za regulacijske dimovodne zaklopke s pokrovnom rešetkom ili za druge načine ugradnje može se izračunati pomoću korekcijskog faktora.
 • Točne vrijednosti mogu se utvrditi s našim programom Easy product finder..
 • Program Easy Product Finder pronaći ćete na našoj internetskoj stranici.

Primjer odabira 1

Dani podaci

V = 1000 l/s (3600 m3/h)

Maks. visina 1030 mm

Odsis dima, 2.5 m/s, kanal za odsis dima na jednoj strani, pokrovna rešetka D (način ugradnje C).

Brzi odabir dimenzija

EK-JZ/650×630, Afree = 0.30 m², Δpt = 3 Pa

Korekcijski faktor za Afree do 0.37 m²: 3.99

Ukupni pad tlaka za regulacijsku dimovodnu zaklopku s pokrovnom rešetkom. Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa


EK-JZ/500×830, Afree = 0.31 m², Δpt = 3 Pa

Korekcijski faktor za Afree do 0.37 m²: 3.99

Ukupni pad tlaka za regulacijsku dimovodnu zaklopku s pokrovnom rešetkom. Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa


EK-JZ/400×1030, Afree = 0.32 m², Δpt = 3 Pa

Korekcijski faktor za Afree do 0.37 m²: 3.99

Ukupni pad tlaka za regulacijsku dimovodnu zaklopku s pokrovnom rešetkom. Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa

Primjer odabira 2

Dani podaci

V = 4000 l/s (14400 m3/h)

Maks. visina 1030 mm

Odsis dima, 5 m/s, kanal za odsis dima na jednoj strani, no pokrovna rešetka (način ugradnje A)

Brzi odabir dimenzija

EK-JZ/1000×830, Afree = 0.63 m², Δpt = 12 Pa

Korekcijski faktor za Afree do 0.78 m²: 0.59

Ukupni pad tlaka za regulacijsku dimovodnu zaklopku s pokrovnom rešetkom. Δpt = 12 Pa × 0.59 = 7 Pa


EK-JZ/800×1030, Afree = 0.63 m², Δpt = 12 Pa

Korekcijski faktor za Afree do 0.78 m²: 0.59

Ukupni pad tlaka za regulacijsku dimovodnu zaklopku s pokrovnom rešetkom. Δpt = 12 Pa × 0.59 = 7 Pa

EK-JZ, područje protoka i razlike tlakova

Nazivna veličina
2.5 m/s5 m/s10 m/s
BHVΔptVΔptVΔpt
mml/sm³/hPal/sm³/hPal/sm³/hPa

200

430

215

774

4

430

1548

18

860

3096

71

250

430

269

968

4

538

1935

17

1075

3870

68

300

430

323

1161

4

645

2322

17

1290

4644

66

350

430

376

1355

4

753

2709

16

1505

5418

65

400

430

430

1548

4

860

3096

16

1720

6192

63

450

430

484

1742

4

968

3483

15

1935

6966

62

500

430

538

1935

4

1075

3870

15

2150

7740

61

550

430

591

2129

4

1183

4257

15

2365

8514

60

600

430

645

2322

4

1290

4644

15

2580

9288

59

650

430

699

2516

4

1398

5031

15

2795

10062

58

700

430

753

2709

4

1505

5418

14

3010

10836

58

750

430

806

2903

4

1613

5805

14

3225

11610

57

800

430

860

3096

4

1720

6192

14

3440

12384

56

850

430

914

3290

3

1828

6579

14

3655

13158

56

900

430

968

3483

3

1935

6966

14

3870

13932

55

950

430

1021

3677

3

2043

7353

14

4085

14706

55

1000

430

1075

3870

3

2150

7740

14

4300

15480

54

1050

430

1129

4064

3

2258

8127

13

4515

16254

54

1100

430

1183

4257

3

2365

8514

13

4730

17028

53

1150

430

1236

4451

3

2473

8901

13

4945

17802

53

1200

430

1290

4644

3

2580

9288

13

5160

18576

52

200

630

315

1134

4

630

2268

17

1260

4536

66

250

630

394

1418

4

788

2835

16

1575

5670

64

300

630

473

1701

4

945

3402

15

1890

6804

62

350

630

551

1985

4

1103

3969

15

2205

7938

60

400

630

630

2268

4

1260

4536

15

2520

9072

59

450

630

709

2552

4

1418

5103

14

2835

10206

58

500

630

788

2835

4

1575

5670

14

3150

11340

57

550

630

866

3119

3

1733

6237

14

3465

12474

56

600

630

945

3402

3

1890

6804

14

3780

13608

55

650

630

1024

3686

3

2048

7371

14

4095

14742

54

700

630

1103

3969

3

2205

7938

13

4410

15876

54

750

630

1181

4253

3

2363

8505

13

4725

17010

53

800

630

1260

4536

3

2520

9072

13

5040

18144

52

850

630

1339

4820

3

2678

9639

13

5355

19278

52

900

630

1418

5103

3

2835

10206

13

5670

20412

51

950

630

1496

5387

3

2993

10773

13

5985

21546

51

1000

630

1575

5670

3

3150

11340

13

6300

22680

50

1050

630

1654

5954

3

3308

11907

12

6615

23814

50

1100

630

1733

6237

3

3465

12474

12

6930

24948

50

1150

630

1811

6521

3

3623

13041

12

7245

26082

49

1200

630

1890

6804

3

3780

13608

12

7560

27216

49

200

830

415

1494

4

830

2988

16

1660

5976

63

250

830

519

1868

4

1038

3735

15

2075

7470

61

300

830

623

2241

4

1245

4482

15

2490

8964

59

350

830

726

2615

4

1453

5229

14

2905

10458

57

400

830

830

2988

4

1660

5976

14

3320

11952

56

450

830

934

3362

3

1868

6723

14

3735

13446

55

500

830

1038

3735

3

2075

7470

13

4150

14940

54

550

830

1141

4109

3

2283

8217

13

4565

16434

53

600

830

1245

4482

3

2490

8964

13

4980

17928

52

650

830

1349

4856

3

2698

9711

13

5395

19422

52

700

830

1453

5229

3

2905

10458

13

5810

20916

51

750

830

1556

5603

3

3113

11205

13

6225

22410

50

800

830

1660

5976

3

3320

11952

12

6640

23904

50

850

830

1764

6350

3

3528

12699

12

7055

25398

49

900

830

1868

6723

3

3735

13446

12

7470

26892

49

950

830

1971

7097

3

3943

14193

12

7885

28386

48

1000

830

2075

7470

3

4150

14940

12

8300

29880

48

1050

830

2179

7844

3

4358

15687

12

8715

31374

47

1100

830

2283

8217

3

4565

16434

12

9130

32868

47

1150

830

2386

8591

3

4773

17181

12

9545

34362

47

1200

830

2490

8964

3

4980

17928

12

9960

35856

46

200

1030

515

1854

4

1030

3708

15

2060

7416

61

250

1030

644

2318

4

1288

4635

15

2575

9270

58

300

1030

773

2781

4

1545

5562

14

3090

11124

57

350

1030

901

3245

3

1803

6489

14

3605

12978

55

400

1030

1030

3708

3

2060

7416

13

4120

14832

54

450

1030

1159

4172

3

2318

8343

13

4635

16686

53

500

1030

1288

4635

3

2575

9270

13

5150

18540

52

550

1030

1416

5099

3

2833

10197

13

5665

20394

51

600

1030

1545

5562

3

3090

11124

13

6180

22248

50

650

1030

1674

6026

3

3348

12051

12

6695

24102

50

700

1030

1803

6489

3

3605

12978

12

7210

25956

49

750

1030

1931

6953

3

3863

13905

12

7725

27810

48

800

1030

2060

7416

3

4120

14832

12

8240

29664

48

850

1030

2189

7880

3

4378

15759

12

8755

31518

47

900

1030

2318

8343

3

4635

16686

12

9270

33372

47

950

1030

2446

8807

3

4893

17613

12

9785

35226

46

1000

1030

2575

9270

3

5150

18540

12

10300

37080

46

1050

1030

2704

9734

3

5408

19467

11

10815

38934

46

1100

1030

2833

10197

3

5665

20394

11

11330

40788

45

1150

1030

2961

10661

3

5923

21321

11

11845

42642

45

1200

1030

3090

11124

3

6180

22248

11

12360

44496

45

200

1230

615

2214

4

1230

4428

15

2460

8856

59

250

1230

769

2768

4

1538

5535

14

3075

11070

57

300

1230

923

3321

3

1845

6642

14

3690

13284

55

350

1230

1076

3875

3

2153

7749

13

4305

15498

53

400

1230

1230

4428

3

2460

8856

13

4920

17712

52

450

1230

1384

4982

3

2768

9963

13

5535

19926

51

500

1230

1538

5535

3

3075

11070

13

6150

22140

50

550

1230

1691

6089

3

3383

12177

12

6765

24354

49

600

1230

1845

6642

3

3690

13284

12

7380

26568

49

650

1230

1999

7196

3

3998

14391

12

7995

28782

48

700

1230

2153

7749

3

4305

15498

12

8610

30996

47

750

1230

2306

8303

3

4613

16605

12

9225

33210

47

800

1230

2460

8856

3

4920

17712

12

9840

35424

46

850

1230

2614

9410

3

5228

18819

11

10455

37638

46

900

1230

2768

9963

3

5535

19926

11

11070

39852

45

950

1230

2921

10517

3

5843

21033

11

11685

42066

45

1000

1230

3075

11070

3

6150

22140

11

12300

44280

45

1050

1230

3229

11624

3

6458

23247

11

12915

46494

44

1100

1230

3383

12177

3

6765

24354

11

13530

48708

44

1150

1230

3536

12731

3

7073

25461

11

14145

50922

43

1200

1230

3690

13284

3

7380

26568

11

14760

53136

43

200

1430

715

2574

4

1430

5148

14

2860

10296

57

250

1430

894

3218

3

1788

6435

14

3575

12870

55

300

1430

1073

3861

3

2145

7722

13

4290

15444

53

350

1430

1251

4505

3

2503

9009

13

5005

18018

52

400

1430

1430

5148

3

2860

10296

13

5720

20592

51

450

1430

1609

5792

3

3218

11583

12

6435

23166

50

500

1430

1788

6435

3

3575

12870

12

7150

25740

49

550

1430

1966

7079

3

3933

14157

12

7865

28314

48

600

1430

2145

7722

3

4290

15444

12

8580

30888

47

650

1430

2324

8366

3

4648

16731

12

9295

33462

47

700

1430

2503

9009

3

5005

18018

12

10010

36036

46

750

1430

2681

9653

3

5363

19305

11

10725

38610

46

800

1430

2860

10296

3

5720

20592

11

11440

41184

45

850

1430

3039

10940

3

6078

21879

11

12155

43758

45

900

1430

3218

11583

3

6435

23166

11

12870

46332

44

950

1430

3396

12227

3

6793

24453

11

13585

48906

44

1000

1430

3575

12870

3

7150

25740

11

14300

51480

43

1050

1430

3754

13514

3

7508

27027

11

15015

54054

43

1100

1430

3933

14157

3

7865

28314

11

15730

56628

43

1150

1430

4111

14801

3

8223

29601

11

16445

59202

42

1200

1430

4290

15444

3

8580

30888

10

17160

61776

42

200

1630

815

2934

3

1630

5868

14

3260

11736

56

250

1630

1019

3668

3

2038

7335

13

4075

14670

54

300

1630

1223

4401

3

2445

8802

13

4890

17604

52

350

1630

1426

5135

3

2853

10269

13

5705

20538

51

400

1630

1630

5868

3

3260

11736

12

6520

23472

50

450

1630

1834

6602

3

3668

13203

12

7335

26406

49

500

1630

2038

7335

3

4075

14670

12

8150

29340

48

550

1630

2241

8069

3

4483

16137

12

8965

32274

47

600

1630

2445

8802

3

4890

17604

12

9780

35208

46

650

1630

2649

9536

3

5298

19071

11

10595

38142

46

700

1630

2853

10269

3

5705

20538

11

11410

41076

45

750

1630

3056

11003

3

6113

22005

11

12225

44010

45

800

1630

3260

11736

3

6520

23472

11

13040

46944

44

850

1630

3464

12470

3

6928

24939

11

13855

49878

44

900

1630

3668

13203

3

7335

26406

11

14670

52812

43

950

1630

3871

13937

3

7743

27873

11

15485

55746

43

1000

1630

4075

14670

3

8150

29340

11

16300

58680

42

1050

1630

4279

15404

3

8558

30807

10

17115

61614

42

1100

1630

4483

16137

3

8965

32274

10

17930

64548

42

1150

1630

4686

16871

3

9373

33741

10

18745

67482

41

1200

1630

4890

17604

3

9780

35208

10

19560

70416

41

200

1830

915

3294

3

1830

6588

14

3660

13176

55

250

1830

1144

4118

3

2288

8235

13

4575

16470

53

300

1830

1373

4941

3

2745

9882

13

5490

19764

51

350

1830

1601

5765

3

3203

11529

12

6405

23058

50

400

1830

1830

6588

3

3660

13176

12

7320

26352

49

450

1830

2059

7412

3

4118

14823

12

8235

29646

48

500

1830

2288

8235

3

4575

16470

12

9150

32940

47

550

1830

2516

9059

3

5033

18117

12

10065

36234

46

600

1830

2745

9882

3

5490

19764

11

10980

39528

45

650

1830

2974

10706

3

5948

21411

11

11895

42822

45

700

1830

3203

11529

3

6405

23058

11

12810

46116

44

750

1830

3431

12353

3

6863

24705

11

13725

49410

44

800

1830

3660

13176

3

7320

26352

11

14640

52704

43

850

1830

3889

14000

3

7778

27999

11

15555

55998

43

900

1830

4118

14823

3

8235

29646

11

16470

59292

42

950

1830

4346

15647

3

8693

31293

10

17385

62586

42

1000

1830

4575

16470

3

9150

32940

10

18300

65880

41

1050

1830

4804

17294

3

9608

34587

10

19215

69174

41

1100

1830

5033

18117

3

10065

36234

10

20130

72468

41

1150

1830

5261

18941

3

10523

37881

10

21045

75762

40

1200

1830

5490

19764

3

10980

39528

10

21960

79056

40

200

2030

1015

3654

3

2030

7308

13

4060

14616

54

250

2030

1269

4568

3

2538

9135

13

5075

18270

52

300

2030

1523

5481

3

3045

10962

13

6090

21924

50

350

2030

1776

6395

3

3553

12789

12

7105

25578

49

400

2030

2030

7308

3

4060

14616

12

8120

29232

48

450

2030

2284

8222

3

4568

16443

12

9135

32886

47

500

2030

2538

9135

3

5075

18270

11

10150

36540

46

550

2030

2791

10049

3

5583

20097

11

11165

40194

45

600

2030

3045

10962

3

6090

21924

11

12180

43848

44

650

2030

3299

11876

3

6598

23751

11

13195

47502

44

700

2030

3553

12789

3

7105

25578

11

14210

51156

43

750

2030

3806

13703

3

7613

27405

11

15225

54810

43

800

2030

4060

14616

3

8120

29232

11

16240

58464

42

850

2030

4314

15530

3

8628

31059

10

17255

62118

42

900

2030

4568

16443

3

9135

32886

10

18270

65772

41

950

2030

4821

17357

3

9643

34713

10

19285

69426

41

1000

2030

5075

18270

3

10150

36540

10

20300

73080

41

1050

2030

5329

19184

3

10658

38367

10

21315

76734

40

1100

2030

5583

20097

2

11165

40194

10

22330

80388

40

1150

2030

5836

21011

2

11673

42021

10

23345

84042

40

1200

2030

6090

21924

2

12180

43848

10

24360

87696

39

Odsis dima, bez pokrovne rešetke (način ugradnje C)


Način ugradnje A, za usis, korekcijski faktori

EK-JZPokrovna rešetka
AfreeAgeobez
ABCDEGH

0.06

0.10

0.56

1.55

2.40

2.94

3.59

3.70

1.69

1.94

0.17

0.25

0.57

1.75

2.76

3.39

4.17

4.30

1.91

2.21

0.37

0.50

0.58

1.93

3.08

3.80

4.69

4.84

2.11

2.45

0.57

0.75

0.58

2.04

3.28

4.06

5.02

5.18

2.23

2.60

0.78

1.00

0.59

2.12

3.44

4.26

5.27

5.44

2.33

2.72

1.16

1.50

0.59

2.24

3.65

4.53

5.62

5.80

2.46

2.88

1.57

2.00

0.60

2.34

3.82

4.75

5.90

6.09

2.57

3.01

1.91

2.44

0.60

2.40

3.94

4.90

6.09

6.29

2.65

3.10


Način ugradnje A, za ispuh, korekcijski faktori

EK-JZPokrovna rešetka
AfreeAgeobez
ABCDEGH

0.06

0.10

0.56

1.22

1.90

3.13

3.71

3.86

1.44

1.76

0.17

0.25

0.57

1.35

2.16

3.62

4.31

4.49

1.62

2.00

0.37

0.50

0.58

1.47

2.39

4.06

4.85

5.06

1.78

2.21

0.57

0.75

0.58

1.54

2.54

4.34

5.19

5.41

1.88

2.34

0.78

1.00

0.59

1.60

2.66

4.56

5.46

5.69

1.95

2.45

1.16

1.50

0.59

1.68

2.81

4.85

5.81

6.07

2.06

2.59

1.57

2.00

0.60

1.75

2.94

5.09

6.11

6.37

2.14

2.70

1.91

2.44

0.60

1.79

3.03

5.25

6.31

6.58

2.20

2.78


Način ugradnje B, za ispuh, korekcijski faktori

EK-JZPokrovna rešetka
AfreeAgeobez
ABCDEGH

0.06

0.10

2.14

2.33

2.58

3.30

3.83

4.02

2.21

2.41

0.17

0.25

2.25

2.46

2.85

3.79

4.41

4.64

2.35

2.58

0.37

0.50

2.35

2.57

3.08

4.22

4.92

5.19

2.46

2.71

0.57

0.75

2.40

2.64

3.21

4.49

5.23

5.52

2.53

2.79

0.78

1.00

2.44

2.68

3.32

4.69

5.47

5.78

2.58

2.85

1.16

1.50

2.49

2.74

3.45

4.96

5.79

6.12

2.64

2.92

1.57

2.00

2.53

2.79

3.56

5.18

6.05

6.40

2.69

2.98

1.91

2.44

2.56

2.82

3.63

5.33

6.22

6.59

2.72

3.02


Način ugradnje C, za usis, korekcijski faktori

EK-JZPokrovna rešetka
AfreeAgeobez
ABCDEGH

0.06

0.10

1

1.18

1.80

2.68

3.18

3.55

1.62

1.89

0.17

0.25

1

1.19

1.93

3.02

3.61

4.07

1.72

2.09

0.37

0.50

1

1.20

2.02

3.31

3.99

4.52

1.80

2.27

0.57

0.75

1

1.20

2.08

3.48

4.22

4.79

1.85

2.37

0.78

1.00

1

1.20

2.12

3.62

4.39

5.00

1.89

2.45

1.16

1.50

1

1.20

2.18

3.79

4.62

5.28

1.93

2.56

1.57

2.00

1

1.21

2.22

3.93

4.81

5.50

1.97

2.64

1.91

2.44

1

1.21

2.25

4.03

4.93

5.65

1.99

2.70


Pravokutne ili kvadratne regulacijske dimovodne zaklopke prema EN 12101-8 ispitane prema 1366-10 i EN 1366-2, za upotrebu u sustavima odsisa dima. Regulacijske dimovodne zaklopke mogu se koristiti za odsis dima, topline i proizvoda izgaranja, ali isto i za kontrolirani odsis opasnih i toksičnih požarnih plinova.

EK-JZ regulacijske dimovodne zaklopke mogu se koristiti u sustavima nadtlaka kao i rasteretne rešetke u sustavima gašenja požara. Isto i za odsis dima i dovod dodatnog zraka u jedan ili više odjeljaka zahvaćenih požarom.

EK-JZ mogu se koristiti u kombiniranim sustavima za odsis dima koji su ispitani za kontroliranu ventilaciju. Vatrootporna regulacijska dimovodna zaklopka za više odjeljaka prikladna je za ugradnju u i na vatrootporne kanale za odsis dima u standardnim vatrootpornim konstrukcijama. Upravlja se pomoću otvori/zatvori pogona koji mogu biti upareni s upravljačkim modulima koji su tvornički ožičeni i ugrađeni unutar temperaturno-otpornog obloženog kućišta pogona.

Klasifikacija

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi


Posebna obilježja

 • Ispunjava zahtjeve norme EN 12101-8
 • Ispitana u pogledu vatrootpornih svojstava sukladno normi EN 1366-2 i 1366-10.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3 i propuštanje kućišta prema EN 1751, klasa C.
 • Niska razina zvučne snage i razlike tlaka.
 • Neovisna o smjeru strujanja zraka
 • Ručno otpuštanje je isto moguće putem TROXNETCOM
 • Integracija u CNUS putem standardnih sabirničkih sustava
 • Dugotrajno ispitivanje prema EN 1366-10 s naglaskom na lopatice, 10,000 otvori/zatvori ciklusa.


Materijali i površine

 • Kućište, lopatica i oklopno kućište pogona izrađeni su od kalcijevog silikata postojanog na temperaturu
 • Ležajevi od mjedi
 • Osovine lopatice, pogonski krak i vanjska poluga izrađeni su od pocinčanog čelika


TEHNIČKI PODACI


 • Nazivne veličine: B x H B × H: 200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
 • Duljina kućišta: 250 mm
 • Područje protoka: Up to 24361 l/s or 87700 m³/h
 • Raspon razlike tlaka, pressure level 2: –1000 to 500 Pa
 • Radna temperatura: –30 to 50 °C; the temperature should not fall below the dew point
 • Brzina povratnog strujanja ≤ 10 m/s with the largest size, > 10 – 15 m/s with smaller sizes; 87700 m³/h max.


* Podaci se primjenjuju kod uvjeta ravnomjernog povratnog strujanja i strujanja za regulacijsku dimovodnu zaklopku

Dodaci

Priključni okvir i pokrovna rešetka na strani rukovanja i/ili na strani ugradnje

 • Connecting subframe for calcium silicate and sheet steel smoke extract ducts
 • Cover grille – crimped wire mesh or square perforated metal plate
 • Pokrovna rešetka - vanjska žaluzina ili ventilacijska rešetkaOtvori/zatvori pogoni za upravljanje regulacijskih dimovodnih zaklopki, s automatskim otpuštanjem (AA) ili ručnim otpuštanjem (MA).

Dodatno, upravljački ili komunikacijski modul za spajanje sa CNUS-om..

 • Napajanje 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Krajnje sklopke za registriranje krajnjih položaja OTVORENO i ZATVORENO
 • Regulacija preusmjeravanjem do 25 minuta.
 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki (opcija)
 • Indikatorska svjetla za pokazivanje položaja lopatice
 • Nadzor prijema signala


Podaci o izvedbi

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]


Buka generirana zrakom

 • LPA _______________________ [dB(A)]


Ovaj tekst sa specifikacijama opisuje osnovna svojstva proizvoda. Tekstovi za varijante mogu se generirati s našim programom za odabir proizvoda Easy Product Finder.

Oznaka za narudžbu: EK-JZ-R/DE/800×1030×250/A0/B24A

Obloga pogona

Strana rukovanja, desno

Odredišna zemlja

Njemačka

Nazivna veličina

800 × 1030 × 250 mm

Dodatak 1

Pokrovna rešetka na strani rukovanja

Dodatak 2

24 V AC/DC s TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/EK


 

PRIKLJUČCI 1, PRIKLJUČCI 2, Dimensions and weight

 • PRIKLJUČCI 1
 • PRIKLJUČCI 2
 • DIMENSIONS AND WEIGHT

F, A, B, C, D, E, G, H – Priključni okviri i pokrovne rešetke

Primjena

 • Priključni okvir (F) potreban je za spajanje kanala izrađeneih od čeličnog lima i kanala za odsis dima.
 • Pokrovne rešetke pričvršćene su na zaklopku ili na kraj kanala, ta primjena mora biti odobrena i temeljena na požarnom testu prema EN 1366-10.
 • Slobodni poprečni presjek pokrovne rešetke je otprilike 80% za žičanu mrežu (A) i otprilike 70% za perforirane metalne ploče.
 • Varijante pokrovnih rešetki C, D, E, G, H prekrivaju lopatice EK-JZ ali ne kućište pogona.
 • Ako naručite pokrovnu rešetku zasebno, možete odabrati veličinu koja prekriva rešetku i kućište pogona i pričvrstiti rešetku na zid.
 • Priključni okviri i pokrovne rešetke su tvornički ugrađene na zaklopke.
 • Priključni okviri i pokrovne rešetke mogu se naručiti i zasebno.

Materijali i površine

 • F: Ugradbeni okvir izrađen od pocinčanog čeličnog lima


Pokrovna rešetka

 • A: Žičana mreža izrađena je od pocinčanog čelika
 • B: Perforirana metalna ploča izrađena od pocinčanog čeličnog lima
 • C: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija
 • D: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, žičana mreža izrađena od pocinčanog čelika
 • E: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, zavarena žičana mreža izrađena od pocinčanog čelika
 • G,H: Rešetka s ravnim lamelama izrađenim od aluminija

Priključni okviri i pokrovne rešetke
priključni ugradnjeStrana ugradnje
Oznaka za narudžbu

priključni okvir

F0

priključni okvir

0F

priključni okvir

priključni okvir

FF

Cover grille A

A0

Pokrovna rešetka A

0A

Pokrovna rešetka A

Pokrovna rešetka A

AA

Pokrovna rešetka B

B0

Pokrovna rešetka B

0B

Pokrovna rešetka B

Pokrovna rešetka B

BB

Pokrovna rešetka C

C0

Pokrovna rešetka C

0C

Pokrovna rešetka C

Pokrovna rešetka C

CC

Pokrovna rešetka D

D0

Pokrovna rešetka D

0D

Pokrovna rešetka D

Pokrovna rešetka D

DD

Pokrovna rešetka E

E0

Pokrovna rešetka E

0E

Pokrovna rešetka E

Pokrovna rešetka E

EE

Pokrovna rešetka G

G0

Pokrovna rešetka G

0G

Pokrovna rešetka G

Pokrovna rešetka G

GG

Pokrovna rešetka H

H0

Pokrovna rešetka H

0H

Pokrovna rešetka H

Pokrovna rešetka H

HH

A: Žičana mreža, 20 × 20 × 1.8 mm, pocinčani čelik (AG-E)

B: Perforirana ploča s kvadratićima, 10 × 10 mm, pocinčani čelik (AG-E)

C: Rešetka sa zakrivljenim lamelama, aluminij (ALG-E)

D: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, dodatno sa žičanom mrežom, 20 × 20 x 1.8 mm, pocinčani čelik (ALG-E)

E: Rešetka sa zakrivljenim lamelama izrađenim od aluminija, dodatno sa zavarenom žičanom mrežom, 6 × 6 mm, pocinčani čelik (ALG-E)

G: Rešetka s ravnim lamelama izrađenim od aluminija, razmak između lamela 25 mm (AL-E)

H: Rešetka s ravnim lamelama izrađenim od aluminija, razmak između lamela 16,7 mm (AL-E)

Sve kombinacije su moguće


B24, B230 – Otvori/zatvori pogoni

Primjena

 • Otvori/zatvori pogoni za otvaranje i zatvaranje regulacijskih dimovodnih zaklopki, s automatskim otpuštanjem (AA) ili ručnim otpuštanjem (MA).
 • Krajnje sklopke za registriranje krajnjih položaja regulacijskih zaklopki
 • Regulacija preusmjeravanjem do 25 minuta.
 • Okolna temperatura za normalan način rada: –30 do 50 °C, do 95% rh, bez kondenzacije (EN 60730-1)
 • Krajnje sklopke s beznaponskim kontaktima omogućavaju ukazivanje na položaj lopatice (OTVORENO ili ZATVORENO)
 • Priključni kabeli od pogona 24 V opremljeni su utikačima koji omogućavaju brzo i jednostavno priključivanje na sabirnički sustav TROX AS-i.
 • Priključni kabel pogona od 230V AC dolazi u kompletu žičanim završetcima.

Varijante

B24

 • 24 V AC/DC Napajanje 24 V AC/DC
 • BE24-12-ST TR: Zakretni moment 40 Nm
 • BLE24-ST TR: Zakretni moment 15 NmB230

 • Napajanje 230 V AC/DC 230 V AC
 • BE230-12 TR: Zakretni moment 40 Nm
 • BLE230 TR: Zakretni moment 15 NmZakretni moment potreban za upravljanje regulacijskom dimovodnom zaklopkom ovisi o veličini i zato se ne može odabrati proizvoljno.

Informacije o ugradnji

 • Provlačenje električnog kabla kroz kućište pogona zahtjeva rupu točne veličine (Ø maks. + 1 mm)
 • Potrebna je žičana obujmica.
 • Za detalje o održavanju i inspekciji, pogledajte u upute za ugradnju i rukovanje.


B24A – AS-EM/EK

Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki.
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (OTVORENO i ZATVORENO).
 • Pogone je moguće pokrenuti čak i bez komunikacije s kontrolerom
 • LED indikatori za položaje OTVORENO i ZATVORENO; praćenje pogrešaka vremena rada
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone (tvornički ugrađen i ožičen)


B24AS – AS-EM/SIL2

Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki.
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (OTVORENO i ZATVORENO).
 • Pogone je moguće pokrenuti čak i bez komunikacije s kontrolerom
 • LED indikatori za položaje OTVORENO i ZATVORENO; praćenje pogrešaka vremena rada
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone (tvornički ugrađen i ožičen)


B24BKNE – Komunikacijski modul

Primjena

 • Komunikacija i napajanje uređaja za pogone 24 V u sustavima odsisa dima, status LED-ice, zadržavanje upravljačkog signala zaklopke, priključak 230 V AC, 1m kabel, bez halogena


B24C – Komunikacijski modul

Primjena

SLC tehnologija

BC 24 modul koristi se za regulaciju pogona zaklopki

Napajanje i komunikacija sa zamjenjivim dvosmjernim kabelom, SLC24-16B sustav.

Mehanizam termoelektričnog oslobađanja i / ili detektor dima kanala mogu se spojiti bez dodatnih uređaja

B24D, B230D – Komunikacijski modul

Primjena

AGNOSYS sustav

BRM-F-ST modul koristi se za nadzor i kontrolu nad dimovodnim regulacijskim zakopkama

Do 126 modula mogu se spojiti u prsten spoj

Napomena

Pogoni i komunikacijski moduli testiraju se zajedno; mogu se koristiti samo ispitane kombinacije.

Pogoni otvori/zatvori 24 V AC/DC

Pogon
BE24-12-ST TRBLE24-ST TR

Napajanje (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Napajanje (DC)

24 V DC –10 %, +20 %

24 V DC –10 %, +20 %

Potrošnja struje - u radu

12 W

7.5 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0.5 W

< 0.5 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

18 VA, Imax. 8.2 A @ 5 ms

9 VA, Imax. 2.7 A @ 5 ms

Zakretni moment

40 Nm

15 Nm

Vrijeme rada za 90°

< 60 s

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 izmjenična kontakta

2 izmjenična kontakta

Maks. uklopni napon (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Maks. uklopni napon (DC)

110 V DC

110 V DC

Uklopna struja

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Priključni kabel - pogon

3 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

3 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

6 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

6 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

IEC klasa zaštite

III (sigurnosan izuzetno niski napon)

III (sigurnosan izuzetno niski napon)

Stupanj zaštite

IP 54

IP 54

EC sukladnost

EMC prema 2014/30/EG, niski napon prema 2014/35/EU

EMC prema 2014/30/EG, niski napon prema 2014/35/EU

Radna temperatura

–30 do 50 °C

–30 do 50 °C

Masa

2.7 kg

1.7 kg


230 V AC otvori/zatvori pogoni

Pogon
BE230-12 TRBLE230 TR

Priključni napon

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

8 W

5 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0.5 W

< 1 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

15 VA, Imax. 7.9 A @ 5 ms

12 VA, Imax. 6 A @ 5 ms

Zakretni moment

40 Nm

15 Nm

Vrijeme rada za 90°

< 60 s

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 izmjenična kontakta

2 izmjenična kontakta

Maks. uklopni napon (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Maks. uklopni napon (DC)

110 V DC

110 V DC

Uklopna struja

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Priključni kabel - pogon

3 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

3 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

6 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

6 × 0.75 mm², 1 m duljina, bez halogena

IEC klasa zaštite

II (zaštitna izolacija)

II (zaštitna izolacija)

Stupanj zaštite

IP 54

IP 54

EC sukladnost

EMC prema 2014/30/EG, niski napon prema 2014/35/EU

EMC prema 2014/30/EG, niski napon prema 2014/35/EU

Radna temperatura

–30 do 50 °C

–30 do 50 °C

Masa

2.7 kg

1.7 kg


Upravljački i komunikacijski moduli za dimovodne regulacijske zaklopke

Tip
B24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24D
Tip
AS-EM/EKAS-EM-SIL2BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST

EK-EU

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×


Dodatna oprema (ugrađena)

Dodatna oprema (ugrađena)
Primjena

B24A

Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku


Opis

Opis
AS-EM/EK

Električni podaci

4 ulaza/3 izlaza

Izlazi, način rada

PNP transistor

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje, uključivo pogon

450 mA

Ulazi


Prebacivanje

DC PNP

Napajanje osjetnika

AS-i

Raspon napona

18 – 30 V DC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Prebacivanje - visoki signal 1

10

Prebacivanje - visoki signal 1

> 7 mA/< 2 mA

Ulazna karakteristika

IEC 61131-2 tip 2

Izlazi, PNP


Galvanski izolirano

Ne

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Max. opterećenje po izlazu

400 mA po izlazu/400 ukupno (AS-i)

Izlazi, releji


Galvanski izolirano

da

Maksimalni napon

32 V

Max. opterećenje

500 mA

Okolna temperatura

–5 do 75 °C

Stupanj zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


Dodatna oprema (ugrađena)

Dodatna oprema (ugrađena)
Primjena

B24AS

Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku


Opis
Opis
AS-EM/SIL2

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje

< 400 mA iz AS-i

Max. opterećenje po izlazu

340 mA

Max. strujno opterećenje po modulu

340 mA

Status LED


AS-i snaga

1 × zelena

Periferna greška

1 × crvena, treperi

ComError

1 × crvena, svjetli

Izlazi Q0

1 ×  žuta (DO0)

Izlaz Q1

1 x žuta (DO1)

Ulazni status LED SI-1

1 × žuta

Ulazni status LED SI-2

1 × žuta

Ulazni status DI0

1 × žuta (DI0)

Ulazni status DI1

1 × žuta (DI1)

Ulazni status DI2

1 × žuta (DI2)

Ulazni status

2 izlaza s tranzistorom (standardno 24 V DC iz AS-i, područje napona 18 – 30 V)

Radna temperatura

–20 do 70 °C

Temperatura skladištenja

–20 do 75 °C

Stupanj zaštite

IP 54

Materijal kućišta

Plastika

AS-i profil

S-7.B.E (Sigurnost na radu) i S7.A.E (modul motora)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


Oznaka za narudžbu

Oznaka za narudžbu
Primjena

B24BKNE

Komunikacijski module BKNE230-24


Opis

Opis
BKNE230-24

Nazivni napon

230 V AC 50/60 Hz

Funkcionalni raspon

198 – 264 V AC

Nazivna snaga

19 VA (uključivo pogon)

Potrošnja struje

10 W (uključivo pogon)

Duljina / poprečni presjek

Na pogonu = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bez halogena)

IEC klasa zaštite

II (zaštitna izolacija)

Okolna temperatura

–30 do 50 °C

Temperatura skladištenja

–40 do 80 °C

Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnost

EMC do 89/336/EEC, 73/23/EEC

Način djelovanja

Tip 1 (EN60730-1)

Klasa software-a

A (EN60730-1)

Održavanje

Bez potrebe za održavanjem

Masa

680 g


Oznaka za narudžbu

Oznaka za narudžbu
Primjena

B24C

BC24 komunikacijski modul iz BV-Control AG


Opis

Opis
B24C

Nazivni napon

Iz SLC® upravljačkog modula

Potrošnja struje

1 W

Priključci

Električni priključci, vijčane priključne stezaljke

Napajanje zaklopke

24 V

Okolna temperatura

–20 do 50 °C

Temperatura skladištenja

–20 do 80 °C

Vlažnost

95% rh, no condensation

Masa

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Maks. impulsni napon

2.5 kV (EN60730-1)


Oznaka za narudžbu

Oznaka za narudžbu
Primjena

B24D

AGNOSYS BRM10FST komunikacijski modul

B230D

AGNOSYS BRM10F komunikacijski modul


Opis

Opis
B24D/B230D

Nazivni napon

18 – 32 V DC (standardno 24 V)

Priključci

Električni priključci, vijčane priključne stezaljke

Napajanje zaklopke

24/230 V AC 24 V DC

Okolna temperatura

0 – 45 °C

Okolna temperatura

90% rh, bez kondenzacije

Masa

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm


s

PRAVILNA UPOTREBA , Installation details, Ugradnja i puštanje u pogon

 • PRAVILNA UPOTREBA
 • INFORMACIJE O UGRADNJI
 • UGRADNJA I PUŠTANJE U POGON

Informacije o konstrukciji

 • Informacije o konstrukciji
 • Odobreno za mehaničke sustave odimljavanja
 • Za primjenu u sustavima nadtlaka
 • Za primjenu u sustavima prirodnog odsisa dima i topline
 • Za potrebe ispuštanja topline
 • Pokrovna rešetka potrebna je ili na zaklopki ili na kraju kanala za odsis dima.
 • Ako je zaklopka ugrađena u masivni zid okna koji ima nižu klasifikaciju nego dimovodna zaklopka, dimovodna zaklopka postaje klasifikacije kao taj zid (detalji na zahtjev).
 • Vatrootporne kanale za odsis dima potrebno ugraditi na način da u slučaju požara dimovodne regulacijske zaklopke ne izlažu znatnim opterećenjima.
 • Kanali za odsis dima izrađeni od čeličnog lima prema EN 1366-9 moraju se spojiti fleksibilnim priključcima prema uputama proizvođača čeličnih kanala.

Izjava o svojstvima i upute za rukovanje i ugradnju

 • Za detalje o ispravnoj upotrebi i razini izvedbe, pogledajte u izjavu o svojstvima.
 • Pravilna ugradnja regulacijske dimovodne zaklopke opisana je u uputama za ugradnju i rukovanje.
 • Oba dokumenta dostupna su na našoj web stranici.

Ugradnja i puštanje u pogon

 • Ugradnja na/u betonske zidove okana.
 • Ugradnja u ili na ispitane vatrootporne vertikalne ili horizontalne kanale za odsis dima
 • Ugradnja u vatrootporne REI 90 ili EI 90 zidove.
 • Za kanale za odsis dima izrađene od kalcijevog silikata od 35 mm debljine zida.
 • Nakon ugradnje zaklopka mora biti dostupna za pregled, čišćenje i popravak
 • Spojeni kanali za odsis dima moraju imati otvor za inspekciju.
 • Mehanički sustavi odimljavanja zahtjevaju održavanje napajanja čak i u slučaju požara


Dimovodne regulacijske zaklopke potrebno je ugraditi i pričvrstiti sukladno uputama za rukovanje i ugradnju.

Glavne dimenzije

D [mm]

Duljina dimovodne regulacijske zaklopke

Š [mm]

Širina dimovodne regulacijske zaklopke

H [mm]

Visina dimovodne regulacijske zaklopke

Definicije

V [m³/h] i [l/s]

protok zraka

LWA [dB(A)]

A-procjena zvučne snage generirane zrakom kod dimovodne regulacijske zaklopke

A [m²]

Slobodni poprečni presjek

Δpt [Pa]

Ukupna razlika tlaka

v [m/s]

Brzina strujanja temeljena na poprečnom presjeku (B × H)

Preuzimanja

informacije o proizvodima

certifikati

priručnici za rad

Kontakt

Tu smo za vas

Preporučite ovu stranicu slanjem poveznice poštom.

Polja označena s (*) su obvezna polja

Podijeli stranicu

Zahvaljujemo na preporuci!

Vaša je preporuka poslana i trebala bi stići uskoro.

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Attachment (max. 10MB)

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598