FK2-EU_img_02psd.psd.link
BVDAX za odsis dima u kombinaciji s frekventnim pretvaračem

BVDAX za odimljavanje s frekventnim pretvaračem CE-certificiran prema EN12101-3 Kategorija temperature F400

EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
Za mehaničke sustave odimljavanja i za sustave diferencijalnog tlaka.

Za mehaničke sustave odimljavanja i za sustave diferencijalnog tlaka.

ASi_LonMarkai.ai.link

S TROXNETCOM-om kao opcija

CE-Kennzeicheneps.eps.link

CE certificirano u skladu s EN 12101-8

FK2-EU_img_02psd.psd.link
EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

EK2-EU

Za mehaničke sustave odimljavanja, sustave diferencijalnog tlaka, kao i za osiguravanje dodatnog dovodnog zraka


Regulacijske dimovodne zaklopke s funkcijom ventilacije za odsis dima i topline pri mehaničkim sustavima odimljavanja, za dovod zraka u sustavima natlaka.

 • Dimovodna regulacijska zaklopka u skladu s CE prema EN 12101-8
 • Ispunjava maksimalna moguća svojstva izvedbe dimovodnih regulacijskih zaklopki prema klasifikacijskom standardu EN 13501-4
 • Primjena u nosivim konstrukcijama (masivni i lagani pregradni zidovi i stropne ploče) kako bi se osigurala cjelovitost požara (požarni odjeljak)
 • Za kanale i okna sustava odisa topline i dima.
 • Za sustave diferencijalnog tlaka, mehaničke sustave odimljavanja, sustave za gašenje plinom i za osiguravanje dodatnog dovodnog zraka
 • Upravljački ulazni signal iz vatrodojavnog sustava i integracijom u središnji CNUS s TROXNETCOM-om
 • Daljinsko upravljanje otvori/zatvori pogonom i povratnom informacijom o krajnjem položaju
 • Cmod za odimljvanje i funkciju ventilacije u kombiniranim sustavima koje omogućava pneumatsko uravnoteženje protoka odabirom međupoložaja
 • Nazivne veličine 200 × 200 – 1500 × 800 mm, za protok dima do 43200 m³/h ili 12000 l/s pri 10 m/s
 • Veliki padovi tlaka s visokim brzinama, standardna vrijednost od 10 m/s i iznad
 • Automatsko otpuštanje (AA), opcija ručno preusmjeravanje (MA)
 • Moguća je jednostavna i brza ugradnja bez žbuke u masivne i lake pregradne zidove

Opće informacije

Primjena

 • Regulacijska dimovodna zaklopka sa CE oznakom i izjavom o svojstvima, za upotrebu u sustavima mehaničkog odsisa dima i topline.
 • Može se koristiti za osiguravanje svježeg zraka (dodatnog dovodnog zraka) u sustave mehaničkog odimljavanja
 • Može se koristiti u sustavima diferencijalnog tlaka
 • Može se koristiti za ventilaciju ako su sustavi mehaničkog odimljavanja ispitani (opća građevinska dozvola) za upotrebu kombiniranih sustava
 • Integracija u CNUS uz TROXNETCOM


Posebne značajke

 • Cmod za odimljvanje i funkciju ventilacije u kombiniranim sustavima koje omogućava pneumatsko uravnoteženje protoka odabirom međupoložaja
 • Ispunjava zahtjeve norme EN 12101-8
 • Ispitana u pogledu vatrootpornih svojstava sukladno normi EN 1366-2 i 1366-10.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3 i propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa C.
 • Niska razina zvučne snage i razlike tlaka.
 • Neovisno o smjeru strujanja zraka
 • Ručno otpuštanje je isto moguće putem TROXNETCOM
 • Integracija u CNUS putem standardnih sabirničkih sustava
 • Dugotrajno ispitivanje prema EN 1366-10, s 20000 otvoreno/zatvoreno ciklusa za klasifikaciju Cmod

Klasifikacija
EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi

Nazivne veličine

 • Nazivna veličina B × H: (u razmacima od 5 mm): 200 × 200 to 1500 × 800

Ukupna duljina L:

 • L = 650 (ili 750, za IC revizijsku pristupnu ploču), do H = 380
 • L = 600 (IC revizijska ploča moguća), H = 380 – H = 545
 • L = 800 (IC revizijska ploča moguća), od H = 550


Dijelovi i svojstva

 • Orjentacija ugradnje neovisna je o smjeru strujanja zraka.
 • Razina tlaka 3 (radni tlak -1500 do 500 Pa)
 • Automatsko otpuštanje (AA) ili ručno otpuštanje (MA)
 • Regulacijska dimovodna zaklopka s funkcijom ventilacije

Dodatak 1 (pocinčani čelik)

 • Nije potreban unos: Nema (standardno)
 • 1. znak odnosi se na stranu rukovanja, (0, A, B, F)
 • 2. znak odnosi se na stranu ugradnje (0, A, B, F)

Sve kombinacije su moguće

 • 0 Strana bez dodataka
 • Ravna pokrovna rešetka: A Uvijena žičana mreža 20 × 20
 • Ravna pokrovna rešetka: B Kvadratna perforirana metalna ploča, 10 × 10
 • Priključni okvir, metal: F Priključni okvir, pocinčani čelik

Dodaci 2

 • Otvori/zatvori pogoni, 24 V AC/DC ili 230 V AC napajanje
 • Mrežni moduli za integraciju u AS-i mreže
 • Mrežni moduli za ostale standardne sabirničke sustave

Proizvodi po izboru

TROXNETCOM

 • X-FANS regulacijski uređaj za odsis zraka i regulaciju odsisa dima


TROX X-FANS dimovodni ventilatori iz X-FANS podsklopa

 • Ventilator za odsis dima za krovnu ugradnju BVDAX/BVD
 • Ventilator za odsis dima za zidnu ugradnju BVW/BVWAXN
 • Radijalni ventilator za odsis dima BVREH/BVRA
 • Mlazni ventilatori za odsis dima BVGAX/BVGAXN

Svi ventilatori za odsis dima su ispitani prema EN 12101-3 za F200/F300/F400 i F600, ovisno o tipu. CE oznaka i izjava o svojstvima su dostupne


Regulacija brzine vrtnje na ventilatorima za odsis dima
Ispitani frekventni pretavarač X FANS-Control

 • Sigurna i precizna regulacija brzine vrtnje na ventilatorima za odsis dima u jednozonskim i višezonskim sustavima.


Značajke izvedbe

 • Pravokutna izvedba
 • Reverzibilni pogon za otvaranje/zatvaranje
 • Daljinsko upravljanje pogonom
 • Prikladna za spajanje pokrovne rešetke ili priključnog okvira.


Materijali i površine

 • Kućište, lopatica zaklopke i obloga oko pogona izrađeni su od kalcijum silikata
 • Ležajevi od mjedi
 • Mehanizam ležaja i pogonska osovina od nehrđajućeg čelika


Norme i smjernice

 • Uredba o građevnim proizvodima
 • EN 12101-8 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - Zaklopke za upravljanje dimom
 • EN 1366-10 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Dimovodne zaklopke
 • EN 1366-2 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Protupožarne zaklopke
 • EN 13501 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru
 • EN 1751 Ventilacija za zgrade – Uređaji zračnog sustava


Održavanje

 • Dimovodne regulacijske zaklopke moraju biti u funkciji u svakom trenutku i moraju se održavati propisno da bi ispunjavale svoju funkciju.
 • Održavanje je potrebno najmanje svakih 6 mjeseci
 • Potrebno je izraditi izvješće o održavanju; dokumenti moraju biti čuvani za obavještenje
 • Vlasnik sustava za odimljavanje mora ispitati pouzdanost rada dimovodne regulacijske zaklopke najmanje svakih šest mjeseci. To se mora provesti uzimajući u obzir osnovne mjere održavanja prema EN 13306 u vezi s DIN 31051. Ako su dva uzastopna ispitivanja, jedno šest mjeseci nakon drugog, uspješna, sljedeće ispitivanje na protupožarnoj zaklopci može se provesti godinu dana kasnije.
 • Ovisno o tome gdje su zaklopke ugrađene, potrebno je poštivati lokalne propise.
 • Za detalje o održavanju i inspekciji, pogledajte u upute za ugradnju i rukovanje.

Tehnički podaci

Način rada, TEHNIČKI PODACI, BRZI ODABIR DIMENZIJA, TEKST SPECIFIKACIJE, OZNAKA ZA NARUDŽBU

 • Način rada
 • TEHNIČKI PODACI
 • BRZI ODABIR DIMENZIJA
 • TEKST SPECIFIKACIJE
 • OZNAKA ZA NARUDŽBU
Dimovodna regulacijska zaklopka EK2-EU EK2-EU_gc_03ai.png

① Kućište
② Lopatica
③ Graničnik
④ Revizijski otvor (opcija)
⑤ Obloga pogona
⑥ Pogon
⑦ Poklopac obloge pogona (otvoren)
⑧ Natpisna pločica


Regulacijske dimovodne zaklopke koriste se u mehaničkim sustavima odimljavanja. Koriste se da uklone dimne plinove ili propuste dodatni dovodni zrak iz jednog ili više požarnih sektora. Zaklopke su izrađene od kalcijum silikatnih ploča i otvaraju se putem oklopljenog pogona kad se ustanovi dim, pogon se pokreće putem signala iz osjetnika dima ili požarnog sustava. Regulacijske dimovodne zaklopke imaju dva sigurnosna pložaja: otvoreno i zatvoreno.

U slučaju vatrootpornih regulacijskih dimovodnih zaklopki za višestruke odjeljke, sigurnosni pložaj je ili "otvoreno" ili "zatvoreno", ovisno o požaru i putu dima koji se treba odsisati. Ako je sigurnosni položaj otvoreno, slobodni presjek mora se održati čak i u slučaju požara. Lopatica od EK2-EU pomiče se u zadani sigurnosni položaj kad dobije automatski ili ručni regulacijski signal. Prema navedenoj vremenskoj temperaturnoj krivulji, EK2-EU može se potpuno otvoriti ili zatvoriti nakon 25 minuta (MA, ručno otpuštanje). Dimovodne regulacijske zaklopke EK2-EU također su odobrene za modulacijske primjene (Cmod) - lopatica zaklopke može zauzeti bilo koji srednji položaj, što omogućuje pneumatsko uravnoteženje.Potrebno je redovito održavati regulacijsku dimovodnu zaklopku da bi se osigurala njezina ispravnost.


Nazivne veličine: B x H200 × 200 mm – 1500 × 800 mm
Područje protokaDo 12000 l/s ili 43200 m³/h
Raspon razlike tlakaRazina tlaka 3, -1500...500 Pa
Radna temperatura-30 – 50 °C bez temperatura ispod točke rošenja
Brzina povratnog strujanja*≤ 10 m/s sa maksimalnim dimenzijama

>10 – 15 m/s sa manjim dimenzijama, do 43200 m³/h
Propuštanje zraka zatvorene lopaticeEN 1751, barem klasa 3
Propuštanje kućištaEN 1751, razred C
EC sukladnostEU Uredba o građevnim proizvodima no. 305/2011

EN 12101-8 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - Zaklopke za upravljanje dimom

EN 1366-10 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Dimovodne zaklopke

EN 1366-2 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija - Protupožarne zaklopke

EN 13501 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru

EN 1751 Ventilacija za zgrade – Uređaji zračnog sustava
Izjava o svojstvima proizvodaDoP/EK2-EU/001

* Ako se aktiviranje (promjena položaja lopatice zaklopke, udaljavanje od krajnjeg položaja) sigurno spriječi čak i pri brzini većoj od 10 m/s, sve veličine do maksimalne veličine mogu se koristiti za brzinu od 15 m/s.


,


 • Načini ugradnje A, B i C dovode do razlika u vrijednostima pada tlaka i moraju se uzeti u obzir prilikom dimenzioniranja.
 • Točne vrijednosti mogu se utvrditi s našim programom Easy product finder.
 • Program Easy Product Finder pronaći ćete na našoj internetskoj stranici.

Primjer odabira


Odabir za odsis dima (način ugradnje "C") temeljeno na danom protoku zraka i ograničenom otvoru ugradnje

 • Protok zraka: qV ≥ 15000 m³/h
 • Maksimalna visina otvora: H (ugradbeni otvor)= 1.2 m  
 • Traženo, revizijska pristupna ploča, zidni priključci i maska na poklopcu u RAL 9022
 • Određivanje nazivne visine (H) EK2-EU: Otvor zida (H = 1200 mm) - debljina kućišta (100 mm) - razmak zračnosti (gornji 50 mm, donji 50 mm) = 1000 mm


Odabir proizvoda
EK2-EU-MA-IC/DE/1000 × 600 × 800/01/B24/P1-RAL 9022

Rezultati

 • qV = 15120 m³/h (protok)
 • v = 7.0 m/s (brzina strujanja zraka temeljena je na nazivnoj veličini i poprečnom presjeku)
 • Δpt  = 55 Pa (ukupni pad tlaka s pokrovnom rešetkom, način ugradnje "C")

 

Dimenzije za osiguravanje dodatnog dovodnog zraka (način ugradnje "B") od 15000 m³ na osnovu zadane maksimalne brzine od 3,5 m/s

 • Protok zraka: qV ≥ 15000 m³/h
 • Brzina povratnog strujanja: v ≤ 3.5 m/s
 • Traženo, revizijska pristupna ploča, zidni priključci i maska na poklopcu u RAL 9022

Odabir proizvoda
EK2-EU-MA-IC/DE/1500 × 800 × 800/01/B24/P1-RAL 9022

Rezultati

 • qV = 15120 m³/h (protok)
 • v = 3.5 m/s (brzina strujanja zraka temeljena je na nazivnoj veličini i poprečnom presjeku)
 • Δpt = 14 Pa (ukupni pad tlaka s pokrovnom rešetkom, način ugradnje "B")Pravokutne ili kvadratne regulacijske dimovodne zaklopke prema EN 12101-8 ispitane prema 1366-10 i EN 1366-2, za upotrebu u sustavima odsisa dima. Regulacijske dimovodne zaklopke mogu se koristiti za odsis dima, topline i proizvoda izgaranja, ali isto i za kontrolirani odsis opasnih i toksičnih požarnih plinova.
EK-JZ regulacijske dimovodne zaklopke mogu se koristiti u sustavima nadtlaka kao i rasteretne rešetke u sustavima gašenja požara. Isto i za odsis dima i dovod dodatnog zraka za prirodno ili mehaničko odimljavanje za jedan ili više odjeljaka i u svim sustavima istog tipa koji trebaju ispuniti namjenu.
EK-JZ mogu se koristiti u kombiniranim sustavima za odsis dima koji su ispitani za kontroliranu ventilaciju. Vatrootporna regulacijska dimovodna zaklopka za više odjeljaka prikladna je za ugradnju u i na vatrootporne kanale za odsis dima okna za odimljavanja u standardnim vatrootpornim konstrukcijama. Upravlja se pomoću otvori/zatvori pogona koji mogu biti upareni s upravljačkim modulima koji su tvornički ožičeni i ugrađeni unutar temperaturno-otpornog obloženog kućišta pogona.


Kriteriji jednakovrijednosti
EI 120/90 (v
edw i↔o) S1000 Cmod HOT400/30 MA multi

Posebne značajke

 • Cmod za odimljvanje i funkciju ventilacije u kombiniranim sustavima i na taj način pneumatsko uravnoteženje protoka odabirom međupoložaja
 • Ispunjava zahtjeve norme EN 12101-8
 • Ispitana u pogledu vatrootpornih svojstava sukladno normi EN 1366-2 i 1366-10.
 • Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751, klasa 3 i propuštanje kućišta prema EN 1751, klasa C.
 • Niska razina zvučne snage i razlike tlaka.
 • Neovisno o smjeru strujanja zraka
 • Ručno otpuštanje je isto moguće putem TROXNETCOM
 • Integracija u CNUS putem standardnih sabirničkih sustava
 • Dugotrajno ispitivanje prema EN 1366-10, s 20000 OTVORENO/ZATVORENO ciklusa

Materijali i površine

 • Kućište, lopatica zaklopke i obloga oko pogona izrađeni su od kalcijum silikata
 • Ležajevi od mjedi
 • Mehanizam ležaja i pogonska osovina od nehrđajućeg čelika

EK2-EUMAICC1 / DE / 1500 × 800 × 800 / 03 / A0 / B24A / P1
||||||||||
12345678910

1 Tip EK2-EU
Dimovodna regulacijska zaklopka s jednom lopaticom prema EN 12101-8 


2 Izvedba
Kućište

MA Izvedba s kućištem 

3 Revizijska pristupna ploča
Nije potreban unos: Nema (standardno)
IC Sa dvije revizijske pristupne ploče, ovisno o duljini kućišta L


4 Premaz
Nije potreban unos: Nema (standardno)

C1 Promat SR impregnacija na površinama od kalcijevog silikata


5 Odredišna zemlja
DE Njemačka

CH Švicarska
AT Austrija
NL Nizozemska
i ostalo

6 Nazivna veličina B x H x ukupna duljina L [mm] Nazivna veličina

B × H: (u razmacima od 5 mm)

od 200 × 2001500 × 800

Ukupna duljina L:
L =
650 (ili 750, Za izvedbu IC s revizijskom pločom, do H = 380

L = 600 (IC revizijska ploča moguća) H = 385 do H = 545
L = 800  (IC revizijska pristupna ploča dostupna) od H = 550 


7 Pribor

01
Zidna pera (količina ovisi o B x H)

02 Vlaknasti papir (2 visoko temperaturne izolacijske trake, za dimenzije B i H)
03 Zidno pero i vlaknasti papir 


8 Dodaci 1
(pocinčani čelik)
Nije potreban unos: Nema (standardno)
Prvi znak označava stranu rukovanja (0, A, B, F)

Drugi znak označava stranu ugradnje (0, A, B, F)
Moguće su kombinacije0 strana bez dodatakaRavna pokrovna rešetka:
A Uvijena žičana mreža 20 × 20
Kvadratna perforirana metalna ploča, 10 × 10

Priključni okvir, metal:
Priključni okvir, pocinčani čelik 


9 Dodaci 2

Belimo pogoni

24 V AC/DC:
B24 BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
230 V AC:
B230 BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230


TR
 Pogon i proširenje, unaprijed montirana kućišta 1 + 2:

B24X  BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
B230X  BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230


TR
 Funkcija ventilacije Cmod1: Kontinuirano regulirajući pogon ili pomoćni prekidač:

24 V AC/DC: s radnim područjem DC 2...10 V, namjena Cmod1
B24SR BEE 24 SR TR, BEN 24 SR TR (ne pri 40 Nm)
24 V AC/DC: s krajnjim kontaktem za namjenu Cmod1 
B24M BE 24-12-ST TR (24 V AC/DC) (samo s 40 Nm)
230 V AC: S krajnjim kontaktem za namjenu Cmod1 
B230M BE 230-12 TR (230 V AC) (samo s 40 Nm)


Kombinacije pogona i upravljačkog modula 

Modul za signalizaciju, TROXNETCOM:

B24A BE24 + AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)2
B24AS BE24 + AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)2
B24AM BE24 + AS-EM/M, 30 V DC (AS-i)2, za namjenu Cmod1 

Drugi komunikacijski moduli:

Belimo: Uređaj za komunikaciju i napajanje
B24BKNE BE24 + BKNE230-24 
BV-Control: Uređaj za komunikaciju i napajanje s SLC® tehnologijom:
B24C BE24 + BC24 G2
BRM-10-F protupožarna zaklopka i modul dimovodne regulacijske zaklopke
B24D BE24 + BRM-10-F-ST
B230D BE230 + BRM-10-F

Namjena Cmod za lopaticu zaklopke u međupoložaju
AS-i sustav zasnovan je na industrijskom standardu AS-sučelje 


10 Površina
 (Dodaci 1)Nije potreban unos: Nema (standardno)P1 Plastificirano, odabrati RAL CLASSIC boju

PS Plastificirano, DB boja ...Razina sjaja
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Sve druge RAL boje 70 %
 
Primjer narudžbe: EK2-EU/MA-IC-C1 /DE/1500x800×800/03 /A0/B24/P1-RAL9010-50%
1TipEK2-EUDimovodna regulacijska zaklopka s jednom lopaticom
2IzvedbaMAIzvedba s kućištem
3PremazC1Površine od kalcijevog silikata s Promat SR impregnacijom
4Odredišna zemljaDENjemačka
5Nazivna veličina1500 × 800 × 800B = 1500, H = 800, L = 800 [mm]
6Pribor03Paket isporuke, uključujući zidna pera i vlaknasti papir
7Dodatak 1A0Strana rukovanja: Rešetka s ravnim poklopcem, žičana mreža, 20 x 20
8Dodatak 2B24Ovisno o nazivnoj veličini, unaprijed odabrani pogon od 24 V
9Površine rešetkiP1-RAL9010 50 %Pokrovna rešetka s plastifikacijom, RAL 9010, čisto bijela

Dimenzije, Detalji o proizvodu

 • Dimenzije
 • Product details
Dimenzije
(1)HLL₃L₄
S200 – 380650 *97208
S200 – 380750 *197208
M385 – 545600210210
L550 – 800800310310
(1) Veličina
* 650 mm bez revizijske pristupne ploče i 750 mm s revizijskom pristupnom pločom


Mase [kg] (standardne duljine)

(1)LHB
200300400500600700800900100011001200130014001500
S6502003136414651556065707580848994
2503339444954596469747984899499
30036414752576267727783889398103
380384449556065717681869297102108
M60040039 44 49 55 60 65 70 75 81 86 91 96 101 107 
4504147525763687379849095100106111
5004449556066717782889399104110116
54546515763697480869197103108114120
L800600606774818896103110117124131138146153
650637077859299107114121129136143150158
7006673818896103110118125133140148155163
7506976849199107114122130137145153160168
80072798795103110118126134142150157165173

Ugradnja i puštanje u pogon

 • Ugradnja u betonske zidove okna
 • Ugradnja u lake pregradne zidove 
 • Ugradnja u ili na ispitane vatrootporne vertikalne ili horizontalne kanale za odsis dima
 • Ugradnja u vatrootporne REI 90 ili EI 90 zidove.
 • Za kanale za odsis dima izrađene od kalcijevog silikata od 35 mm debljine zida.
 • Za čelične kanale za odimljavanje
 • Nakon ugradnje zaklopka mora biti dostupna za pregled, čišćenje i popravak
 • Spojeni kanali za odsis dima moraju imati otvor za inspekciju.
 • Mehanički sustavi odimljavanja zahtjevaju održavanje napajanja čak i u slučaju požara

 

Napomena:
Dimovodne regulacijske zaklopke potrebno je ugraditi i pričvrstiti sukladno uputama za rukovanje i ugradnju.


Dodaci

 • Kombinacije
 • DODACI


Dodaci 1

F, A, B, Q – priključni okviri i pokrovne rešetke

Primjena

 • Priključni okvir (F) potreban je za spajanje kanala izrađeneih od čeličnog lima i kanala za odsis dima.
  PAŽNJA: Nazivna veličina priključnog okvira je uvijek B + 20 mm (10 mm udaljenost do otvorenog ruba lopatice zaklopke na svakoj strani).
 • Pokrovne rešetke pričvršćene su na zaklopku ili na kraj kanala, ta primjena mora biti odobrena i temeljena na požarnom testu prema EN 1366-10.
 • Slobodni poprečni presjek pokrovne rešetke je otprilike 80% za žičanu mrežu (A) i otprilike 70% za perforirane metalne ploče.
 • Priključni okviri i pokrovne rešetke su tvornički ugrađene na zaklopke.
 • Priključni okviri i pokrovne rešetke mogu se naručiti i zasebno.


Materijali i površine

 • F: Ugradbeni okvir izrađen od pocinčanog čeličnog lima

Pokrovne rešetke

 • A: Žičana mreža izrađena je od pocinčanog čelika
 • B: Perforirana metalna ploča izrađena od pocinčanog čeličnog lima
 • Q: Perforirana metalna ploča savijena, izrađena od pocinčanog čeličnog lima

Površinska obrada dodataka

 • Nije potreban unos: Nema (standardno)
 • P1 Plastificirano, odabrati RAL CLASSIC boju
 • PS Plastificirano, DB boja ...

Razina sjaja

 • RAL 9010 50 %
 • RAL 9006 30 %
 • Sve druge RAL boje 70 %

Dodaci 2


Primjena

 • Otvori/zatvori pogoni za otvaranje i zatvaranje regulacijskih dimovodnih zaklopki, s automatskim otpuštanjem (AA) ili ručnim otpuštanjem (MA).
 • Krajnje sklopke za registriranje krajnjih položaja regulacijskih zaklopki
 • Regulacija preusmjeravanjem do 25 minuta.
 • Okolna temperatura za normalan način rada: –30 do 50 °C, do 95%, bez temperatura ispod točke rošenja (EN 60730-1)
 • Krajnje sklopke s beznaponskim kontaktima omogućavaju ukazivanje na položaj lopatice (OTVORENO ili ZATVORENO)
 • Priključni kabeli od pogona 24 V opremljeni su utikačima koji omogućavaju brzo i jednostavno priključivanje na sabirnički sustav TROX AS-i.
 • Priključni kabel pogona od 230V AC dolazi u kompletu žičanim završetcima.

Varijante

B24

 • Napajanje 24 V AC/DC
 • BEN24-ST TR: Zakretni moment 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Zakretni moment 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: Zakretni moment 40 Nm
   

B230

 • Napajanje 230 V AC/DC
 • BEN230 TR: Zakretni moment 15 Nm
 • BEE230 TR: Zakretni moment 25 Nm
 • BE230-12 TR: Zakretni moment 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Zakretni moment 15 Nm
 • BEE24-SR: Zakretni moment 25 Nm
   

Zakretni moment potreban za upravljanje regulacijskom dimovodnom zaklopkom ovisi o veličini i zato se ne može odabrati proizvoljno.

Informacije o ugradnji

 • Provlačenje električnog kabla kroz kućište pogona zahtjeva rupu točne veličine (Ø maks. + 1 mm)
 • Potrebna je žičana obujmica.
 • Za detalje o održavanju i inspekciji, pogledajte u upute za ugradnju i rukovanje.


Pogoni EK2-EU konstruirani su prema veličini, ovisno o zakretnom momentu i opciji narudžbe (detalji oznake za narudžbu). Tablica zakretnog momenta može se koristiti za određivanje ispravnog pogona. Za međuveličine odaberite sljedeću veću dimenziju.Primjeri ožičenja, tehnički podaci


PogonBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Napajanje (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napajanje (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

3 W2,5 W

12 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0,1 W

0,5 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

Imax. 8,2 A pri 5 ms
Zakretni moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Vrijeme rada za 90°

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0.5 A induktivno), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A induktivno), AC 250 V
Krajnja sklopka - otvorena
Krajnja sklopka - zatvorena80°87°
Priključni kabel - pogonKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteIII sigurnosni mali napon (SELV)
Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnostCE sukladno 2014/30/EU

Direktiva o niskonaponskoj opremi CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C
Masa0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

,
PogonBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Napajanje (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

4 W3,5 W

8 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0,4 W0.5 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

Imax. 4 A pri 5 msImax. 7,9 A pri 5 ms
Zakretni moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Vrijeme rada za 90°

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0.5 A induktivno), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A induktivno), AC 250 V
Krajnja sklopka - otvorena
Krajnja sklopka - zatvorena80°87°
Priključni kabel - pogonKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteII ojačana izolacija
Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnostCE sukladno 2014/30/EU

Direktiva o niskonaponskoj opremi CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C-30 do 50 °C
Masa0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

,
PogonBEN24-SRBEE24-SR
Napajanje (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napajanje (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - u radu

3 W

Potrošnja struje - u mirovanju

0,3 W

Priključna snaga za dimenzioniranje kablova

Imax. 8,2 A pri 5 ms
Zakretni moment15 Nm25 Nm
Vrijeme rada za 90°

< 30 s

Kontakti krajnje sklopke

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0.5 A induktivno), AC 250 V
Krajnja sklopka - otvorena
Krajnja sklopka - zatvorena80°
Priključni kabel - pogonKabel 1 m, 4 × 0.75 mm², bez halogena

Priključni kabel - krajnje sklopke

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteIII sigurnosni mali napon (SELV)
Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnostCE sukladno 2014/30/EU

Direktiva o niskonaponskoj opremi CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C
Masa1,1 kg0,9 kg

Sučelja za sustave više razine

TROX sustavi zaštite od požara i dima imaju standardizirana sučelja za centralne nadzorne upravljačke sustave u zgradama. U najjednostavnijem slučaju, sučelje se sastoji od diskretnih signalnih kontakata koji povezuju izmjenične ulaze i izlaze TROX sustava i ostalih građevinskih komponenata.


Upravljački i komunikacijski moduli za dimovodne regulacijske zaklopke


TipB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM
Tip

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-STASEM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×

Napomena:
Pogoni i komunikacijski moduli testiraju se zajedno; mogu se koristiti samo ispitane kombinacije.


B24A – AS-EM/EK


Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki.
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (OTVORENO i ZATVORENO).
 • Pogone je moguće pokrenuti čak i bez komunikacije s kontrolerom
 • LED indikatori za položaje OTVORENO i ZATVORENO; praćenje pogrešaka u radu
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone (tvornički ugrađen i ožičen)


Za upotrebu

B24A - Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku


Opis

AS-EM/EK

Električni podaci

4 ulaza/3 izlaza

Izlazi, način rada

PNP transistor

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje, uključivo pogon

450 mA

Ulazi

Prebacivanje

DC PNP

Napajanje osjetnika

AS-i

Raspon napona

18 – 30 V AC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Prebacivanje - visoki signal 1

10

Ulazna struja visoka/niska

> 7 mA/< 2 mA

Ulazna karakteristika

IEC 61131-2 Type 2

Izlazi, PNP

Galvanski izolirano

Ne

Max. opterećenje po izlazu

400 mA po izlazu/400 ukupno (AS-i)

Izlazi, releji

Galvanski izolirano

Da

Maksimalni napon

32 V

Max. opterećenje

500 mA

Okolna temperatura

-5 do 75 °C

Stupanj zaštite, IEC klasa zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2


Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki.
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (OTVORENO i ZATVORENO).
 • Odobreno do SIL2 prema IEC/EN 61508
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice
 • Priključak stezaljkama
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone (tvornički ugrađen i ožičen)


Za upotrebu

B24AS - Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku

Opis

AS-EM/SIL2

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje

< 400 mA iz AS-i

Max. opterećenje po izlazu

340 mA

Max. strujno opterećenje po modulu

340 mA

Status LED

AS-i snaga

1 × zelena

Periferna greška

1 × crvena, treperi

ComError

1 × crvena, svijetli

Izlaz Q0

1 × žuta (DO0)

Izlaz Q1

1 × žuta (DO1)

Ulazni status LED SI-1

1 x žuta

Ulazni status LED SI-2

1 x žuta

Ulazni status DI0

1 x žuta (DI0)

Ulazni status DI1

1 x žuta (DI1)

Ulazni status DI2

1 x žuta (DI2)

Binarni ulazi

2 izlaza s tranzistorom (standardno 24 V DC iz AS-i, područje napona 18 – 30 V)

Radna temperatura

-20 do 70 °C

Temperatura skladištenja

-20 do 75 °C

Stupanj zaštite, IEC klasa zaštite

IP 54

Materijal kućišta

Plastika

AS-i profil

S-7.B.E (Sigurnost na radu) i S7.A.E (modul motora)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3B24AM – AS-EM/M

Primjena

 • Modul za regulaciju dimovodnih zaklopki sa CmodFunkcija:
 • Registriranje krajnjih položaja lopatice (ZATVORENO i OTVORENO)
 • Vremenski kontrolirana selekcija 8 međupoložaja lopatice zaklopke (kut otvaranja između 20 % – 70 %)   
 • Pogone je moguće pokrenuti čak i bez komunikacije s kontrolerom
 • Mogućnost postavljanja položaja u slučaju hitnosti (OTVORENO ili ZATVORENO)
 • LED indikatori za položaje OTVORENO i ZATVORENO; praćenje pogrešaka u radu
 • Integrirani podređeni čvor AS-sučelja
 • Nadzor prijema signala
 • Nadređena funkcija može se koristiti za praćenje vremena rada pogona lopatice 
 • Napajanje modula 24 V DC pogona koristeći AS-sučelje (regulacija pomoću 2 žice)
 • Utični priključak za Belimo pogone


Za upotrebu

B24AM - Ugrađeno na dimovodnu regulacijsku zaklopku

OpisASEM/M

Električni podaci

4 ulaza/3 izlaza

Izlazi, način rada

PNP transistor

Priključni napon

26.5 – 31.6 V DC

Potrošnja struje, uključivo pogon

450 mA

Ulazi

Prebacivanje

DC PNP

Napajanje osjetnika

AS-i

Raspon napona

18 – 30 V AC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Prebacivanje - visoki signal 1

10

Ulazna struja visoka/niska

> 7 mA/< 2 mA

Ulazna karakteristika

IEC 61131-2 Type 2

Izlazi, PNP

Galvanski izolirano

Ne

Max. opterećenje po izlazu

400 mA po izlazu/400 ukupno (AS-i)

Izlazi, releji

Galvanski izolirano

Da

Maksimalni napon

32 V

Max. opterećenje

500 mA

Okolna temperatura

-5 do 75 °C

Stupanj zaštite, IEC klasa zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3B24BKNE – Komunikacijski modul


Primjena

 • Komunikacija i napajanje uređaja za pogone 24 V u sustavima odsisa dima, status LED-ice, zadržavanje upravljačkog signala zaklopke, priključak 230 V AC, 1m kabel, bez halogena


Za upotrebu

B24BKNE – BKNE230-24 komunikacijski modul

OpisBKNE230-24

Nazivni napon

230 V AC 50/60 Hz

Funkcionalni raspon

198 – 264 V AC

Nazivna snaga

19 VA (uključivo pogon)

Potrošnja struje

10 W (uključivo pogon)

Duljina / poprečni presjek

Na pogonu = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bez halogena)

IEC klasa zaštite

II (zaštitna izolacija)

Okolna temperatura

-30 do 50 °C

Temperatura skladištenja

-40 do 80 °C

Stupanj zaštite

IP 54

EC sukladnost

EMC do 89/336/EEC, 73/23/EEC

Način djelovanja

Tip 1 (EN60730-1)

Klasa software-a

A (EN60730-1)

Održavanje

Bez potrebe za održavanjem

Masa

680 gB24C – Komunikacijski modul


Primjena

 • SLC tehnologija
 • BC 24 modul koristi se za regulaciju pogona zaklopki
 • Napajanje i komunikacija opremljeni su sa zamjenjivim dvosmjernim kabelom, SLC24-16B sustav.
 • Mehanizam termoelektričnog oslobađanja i detektor dima kanala mogu se spojiti bez dodatnih uređaja


Za upotrebu

B24C – BC24-G2 komunikacijski modul iz BV-Control AG

OpisB24C

Nazivni napon

Iz SLC® upravljačkog modula

Potrošnja struje

1 W

Priključci

Električni priključci, vijčane priključne stezaljke

Napajanje zaklopke

24 V

Okolna temperatura

-20 do 50 °C

Temperatura skladištenja

-20 do 80 °C

Vlažnost

95% rh, bez kondenzacije

Masa

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Maks. impulsni napon

2.5 kV (EN60730-1)B24D, B230D - Komunikacijski modul

Primjena
 • AGNOSYS sustav
 • BRM-F-ST modul koristi se za nadzor i kontrolu nad dimovodnim regulacijskim zakopkama 
 • Do 126 modula mogu se spojiti u prsten spoj


Za upotrebu

B24D – AGNOSYS BRM10FST komunikacijski modul
B230D – AGNOSYS BRM10F komunikacijski modul

OpisB24D/B230D

Nazivni napon

18 – 32 V DC (standardno 24 V)

Priključci

Električni priključci, vijčane priključne stezaljke

Napajanje zaklopke

24/230 V AC 24 V DC

Okolna temperatura

0 do 45 °C

Vlažnost

90% rh, bez kondenzacije

Masa

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm

Preuzimanja

informacije o proizvodima

brošure

certifikati

priručnici za rad

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Kontakt

Tu smo za vas

Preporučite ovu stranicu slanjem poveznice poštom.

Polja označena s (*) su obvezna polja

Podijeli stranicu

Zahvaljujemo na preporuci!

Vaša je preporuka poslana i trebala bi stići uskoro.

Kontakt

Tu smo za vas

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598

Kontakt

Tu smo za vas

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Attachment (max. 10MB)

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598