Upravljačke ploče

layer

BE-LCD

Control panels to be used with fume cupboard controllers or room controllers, for displaying operating values, activating functions and signalling operating states

 • Signalling of safety-related functions for fume cupboards according to EN 14175 or of operating states for rooms
 • Display of actual values, setpoint values and status messages
 • Wireless communication with Bluetooth module
 • 40-character text display
 • Push buttons for the operating mode default setting and for specific functions
 • Project-specific range of functions with configurable push buttons
 • Integral service socket for configuration and diagnosis
 • Casing suitable for flush mounting to fume cupboard side frame, or for surface mounting on a wall

pročitaj više

layer

BE-SEG

Upravljačke ploče za korištenje s regulatorima digestora, za prikaz operativnih vrijednosti, aktiviranje funkcija i signaliziranje radnih stanja

 • Signaliziranje funkcija koje se odnose na sigurnost za digestore u skladu s normom EN 14175
 • Prikaz stvarnih vrijednosti, zadanih vrijednosti i statusnih poruka
 • Dvoznakovni zaslon za prikaz informacija sustava i brzine ulaznog strujanja
 • Bežična komunikacija s Bluetooth modulom
 • Pritisni gumbi za zadane postavke načina rada i za specifične funkcije
 • Opseg funkcija specifičan za projekt s konfigurabilnim pritisnim gumbima
 • Mogućnost istovremenog korištenja dviju upravljačkih ploča za svaki regulator digestora
 • Integrirana servisna utičnica za konfiguraciju i dijagnostiku
 • Kućište prikladno za montažu u ravni ili za površinsku montažu na bočni okvir digestora


Opcijska oprema i pribor

 • Pokazatelj ispada mreže za regulatore digestora s modulom za proširenje EM-TRF-USV

pročitaj više

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Kontakt

Tu smo za vas

Preporučite ovu stranicu slanjem poveznice poštom.

Polja označena s (*) su obvezna polja

Podijeli stranicu

Zahvaljujemo na preporuci!

Vaša je preporuka poslana i trebala bi stići uskoro.

Kontakt

Tu smo za vas

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598

Kontakt

Tu smo za vas

Navedite svoju poruku i vrstu zahtjeva
Tel.: +385 1 61 55 401 | +385 1 61 58 598

Attachment (max. 10MB)

Polja označena s (*) su obvezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša je poruka poslana i ubrzo će biti obrađena.
Naš odjel za servisne zahtjeve što skorije će vas kontaktirati.
Za opća pitanja u vezi s proizvodima ili uslugama možete i nazvati:
Tel.: +385 1 61 55 401 | Faks: +385 1 61 58 598